Kaimo plėtros projektai

Atliekame kaimo plėtros projektus.
Daugiau apie paslaugą: Kada reikalingi kaimo plėtros projektai? Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ruošiami, siekiant:
suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas; kompleksiškai ir tinkamai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą ar kitą veiklą, susijusią su žemės naudojimu. Kaimo plėtos projektų tipai: Priklausomai nuo planuojamos veiklos, kaimo plėtros žemėtvarkos projektai gali būti keturių tipų.

1) Ūkių vidinės žemėtvarkos projektai:
įvertinus ūkio veiklos kryptis ir aplinkosaugos reikalavimus, ūkių vidinės žemėtvarkos projektai rengiami tais atvejais, kai siekiama suplanuoti agro-ūkinius sklypus, numatyti ir apibrėžti racionalų jų panaudojimą, taip pat tais atvejais, kai planuojamos kitos teritorijų tvarkymo priemonės, skirtos tikslingam ūkio funkcionavimui; ūkių vidinės žemėtvarkos projektai rengiami tais atvejais, kai planuojamai teritorijai be privačios savininko žemės gali būti priskirti ir išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, jei buvo gautas žemės nuomotojo sutikimas; ūkių vidinės žemėtvarkos projektai rengiami atskiroms žemės ūkio paskirties žemės naudotojų žemėvaldoms.

2) Projektai, skirti miškui ne miško žemėje įveisti:
rengiami atskirų žemės ūkio paskirties žemės sklypų arba tokių sklypų grupių projektai miškui įveisti ne miško žemėje; projektai, skirti miškui ne miško žemėje įveisti, gali būti rengiami ir tais atvejais, kai žemės ūkio paskirties žemėje siekiama suformuoti ūkio ar kitų žemės naudmenų plotus, kuriuose būtų galima įveisti mišką.

3) Kompleksiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai:
kompleksiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai rengiami tais atvejais, kai norima suplanuoti ūkinės veiklos ir žemės naudojimo pokyčius, kuriuos gali įgyvendinti žemės savininkai arba institucijos, reguliuojančios žemės ūkio ir kaimo plėtrą; kompleksiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai gali būti rengiami visos seniūnijos, kelių arba vieno kaimo teritorijai; projektui rengti parinktą teritoriją tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

4) Projektai, skirti ūkininko sodybos vietai parinkti:
projektai rengiami tais atvejais, kai siekiama parinkti tinkamą vietą ūkininko sodybai; projektai gali būti rengiami ir atskiriems žemės ūkio paskirties žemės sklypams.

Jums reikalingas profesionaliai ir atsakingai parengtas kaimo plėtros projektas? Vertinate kokybę ir darbų spartumą? Mes įgyvendinsime visus Jūsų lūkesčius!