Statybos techninė priežiūra

UAB Pastatų diagnostika ir statyba
Pilies g. 8-321, Klaipėda
S.Žukausko g. 49-78A, Vilnius
logo_.jpg_rgb_2.jpg

Statinių techninė priežiūra

Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus esminius reikalavimus per statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, sumažinant avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. - Prižiūrime, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojamos nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų; - Stebime ar teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradę statybinių konstrukcijų defektai; - Tikriname išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir kita), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys įrenginiai tvarkingi (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kita); - Stebime ar tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kita); - Ar nesikaupia sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o, jam susikaupus, pasišalina nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu; - Atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių (plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir kita); - Stebime ar pašalinti atitvarinių konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančiųjų vėjų kryptimis; - Ar žiema neperšala konstrukcijos ir t.t. Atstovaujame užsakovą patikrinimo metu.
Statinių techninė priežiūra
Statinių techninė priežiūra
Kaina: 25 EUR/vnt.