Dažymas elektrostatiniame lauke

Elektrostatinio dažymo būdas - ilgų laboratorinių eksperimentų rezultatas, kuriuos keletą metų darė amerikiečių mokslininkas-praktikas Haroldas Ransburg. 1941 m. jis užpatentavo pirmąjį Ransburg elektrostatinio purškimo pistoletą. Dažymas elektrostatiniame lauke

Metodo principai ir pagrindai
Pagrindinis elektrostatinio dažymo principas yra tai, kad skysti dažai, susilietus su elektrodu, kuris įtaisytas kiekviename elektrostatinio purškimo pistolete, gauna aukštos įtampos neigiamą krūvį (60-100 kV), ir po išpurškimo, dažų dalelės elektrostatinio lauko jėgos linijomis, atsirandančiomis tarp purkštuvo ir gaminio, kryptingai juda link įžeminto dažomo gaminio. (Pav. 1).

elktrostatika

Pav. 1.
Įkrautos dažų dalelės elektrostatinio lauko jėgos linijomis juda link dažomo paviršiaus.
Dažų dispersijos atsiradimas
Dažų dispersija (smulkiai išskaidytos dažų lalelės, dažų rūkas) gaunama priklausomai nuo naudojamo dažymo būdo:

  • Išpurškiant dažus suspausto oro srautu (tradicinis, pneumatinis elektrostatinis išpurškimas);
  • Išpurškimas veikiant dažus aukštu slėgiu ir stumiant juos per purkštuką (beoris ir kombinuotas elektrostatinis dažymas);
  • Dažų išpurškimas, veikiant juos išcentrine jėga (elektrostatinis dažymas diskiniu plokšteliniu purkštuvu, pvz. Ransburg „PROCES Nr.1"

Dažų fakelo formavimas
Dažų fakelas formuojasi dėl to, kad dalelės pakrautos tokios pačios polerizacijos krūvių, stumia viena kitą. Tokiu būdu, elektrostatinio lauko jėga nukreipia įkrautas dažų daleles, neleisdama susidaryti dažų rūkui, ir padidina dažų pernešimo ant dažomo paviršiaus koeficientą iki 70 - 98%.
(pav. 2).


а - tradicinis dažymas b - elektrostatinis dažymas

Pav. 2. Elektrostatinis laukas nukreipia išpurkštų dažų daleles neleisdamas susidaryti dažų rūkui:

а - tradicinis dažymas b - elektrostatinis dažymas

Elektrostatinis dažymas leidžia labai smarkiai taupyti dažus, taip pat palengvina ir pagreitina dažymo procesą. Pavyzdžiui, dažant vamzdžius tradiciniu būdu, gaminį tenka apversti 3 - 4 kartus, kad būtų galima tolygiai juos nudažyti iš visų pusių. Dažant elektrostatiniu būdu vamzdį galima nudažyti per vieną kartą, kadangi dažų dalelės, veikiamos elektrostatinio lauko aplilps vamzdį iš visų pusių. (pav.3)
.


Pav. 3. Elektrostatinio dažymo privalumai labiausiai matomi dažant vamzdynus ar erdvines konstrukcijas.
Elektrostatinio dažymo privalumai
Pagrindinis šio dažymo metodo privalumas yra labai aukštas efektyvumas, ant dažomo paviršiaus pernešama 70 - 98% dažų (pav. 8).. Tai ženkliai sumažina sunaudojamų dažų kiekius. Taip pat dėl to, kad nesusidaro „perpurkštų" dažų rūkas, mažiau teršiama aplinka, ir galima dažyti vietose, kur nepageidaujamas netoli esančių objektų užteršimas dažaisPav. 8. Dažymas elektrostatiniame lauke užtikrina patį didžiausią dažų pernešimo ant dažomo paviršiaus efektyvumą:
1 - tradicinis, orinis dažymas; 2-beoris dažymas;
3-kombonuotas dažymas; 4-orinis dažymas HVLP technologija;
5-elektrostatinis dažymas; 6-elektrostatinis, kombinuotas dažymas;
7-elektrostatinis dažyms diskiniu didelių apsukų purkštuvu; 8- dažymas rotoriniu purkštuvu.

Panaudojimas

Dažymo elektrostatiniame lauke technologija tobulinama jau daugiau kaip pusę amžiaus. Šiuo metu elektrostatinis dažymas yra pats ekonomiškiausias iš žinomų dažymo būdų, užtikrinantis geriausią nudažyto paviršiaus kokybę, leidžiantis žymiai sumažinti dažų sąnaudas ir išvengti išlaidų dažų atliekų perdirbimui. Parinkus atitinkamą įrangą, šis dažymo metodas gali būti naudojamas masinėje ir serijinėje gamyboje, taip pat ir nedidelių apimčių bei vienetinių gaminių dažymui.

Įranga skirta dažymui elektrostatiniame lauke

Elektrostatinės dažymo įrangos komplekte dažniausiai yra šios dalys: (pav. 11):
- pulverizatorius;
- aukštos įtampos šaltinis;
- oro ir dažų žarnos;
- elektros laidas;
- įžeminimo laidas;
- aparatas, skirtas dažų padavimui į purkštuvą - membraninė arba stūmoklinė pompa arba slėgiminis indas.


Pav. 11. Elektrostatinio dažymo įranga

ELEKTROSTATINĖ DAŽYMO ĮRANGA
VECTOR AA90 CASCADE

Elektrostatinis purkštuvas Ransburg VECTOR AA90 CASCADE
(Su valdymo bloku, 20m žemos įtampos kabeliu ir dažų padavimo žarna )

Parengta pagal UAB PROTECHNIKAS medžiagą
Vilnius
1 atsiliepimai
he
2020-07-10,
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Reikalinga beorio dažymo įranga. Ką galite pasiūlyti?