Kaip teisingai pasistatyti sūpynę nuosavam kieme

Sūpynė tai puiki pramoga vaikams ir poilsis suaugusiems. Dar smagiau, kai sūpynę galime įsįrengti nuosavame kieme. Šiomis dienomis, viešose vietose statomoms sūpynėms ir kitiem žaidimų įrenginiam yra taikomi saugumo standarto reikalavimai. Tačiau kaip užtikrinti besisupančių vaikų saugumą jūsų nuosavame kieme? Kaip teisingai pasistatyti sūpynę nuosavam kieme

Visų pirma reikėtų įsitikinti ar aplink sūpynę pakanka laisvos erdvės, t.y, nėra medžių, krūmų, tvoros ar kitų statinių. Rekomenduojama, kad ties sūpynės šonais, būtų palikta mažiausiai 1,5 m. laisvos erdvės, o ties supimosi ašimi – 4 m. laisvos erdvės į abu galus. Besisupdamas vaikas neturi turėti galimybės už ko nors užkliūti. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad vaikas nuo sūpynės gali nušokti ir nuskrieti dar kelis metrus į priekį. Didelę svarbą taip pat turi paviršiaus lygumas. Primygtinai rekomenduojama statyti sūpynę ant lygaus paviršiaus. Tai užtikrina tiek tolygų supimosi jėgos pasiskirstymą, tiek pačios sūpynės stabilumą. Vertėtų atsižvelgti ir į tai, koks yra žemės paviršius. Geriausia, kad tai būtų paviršius pasižymintis bent minimaliom sąvybėm sugerti smūgį. Tinkamiausia būtų įsigyti specialiai tam pritaikytas gumines trinkeles. Sudėjus trinkeles supimosi zonoje, išvengiama tiek vaiko traumų nukritus, tiek nuo stabdymo kojomis duobės žemėje atsiradimo. Taip pat tinka smėlis, skaldelė ar mulčas. Tačiau smėlis arba skaldelė gali isšsinešioti po visą kiemą. Iš dalies tinka ir minkšta sodo žemė. Nerekomenduojama statyti sūpynės ant kietų paviršių kaip pvz. asfaltas.

Parengta pagal UAB "Ežerėlio Vaivorykštė" medžiagą
Kauno g. 99, Ežerėlis