Rąstiniai namai

Iš viso rasta 28 įrašų
Rąstinio namo perdanga
Pagrindinė perdangos paskirtis yra tvirtai laikyti aukščiau esančio gyvenamojo ploto dinaminę ir statinę apkrovą. Dinaminė apkrova - tai dažnai kintanti apkrova, susidariusi dėl mūsų gyvenamosios veiklos. Geriausiu jos pavyzdžiu galėtų būti vonia - prileidus vandens, apkrova perdangai smarkiai padidėja. Prie dinaminės apkrovos galime priskirti ir mūsų pačių svorį vaikščiojant perdanga. Tai bene dažniausias būdas tikrinant perdangos stabilumą. Jei šokinėdami nejaučiame perdangos vibracijos - galime spręsti, kad perdanga stabili. Rąstiniame name perdangos montuojamos dažniausiai iš medinių sijų. Priešingai nei sienojams, čia jau geri
Sienojų gamyba ir sienų rentimas
Sienojų rentimas yra vienas svarbiausių ir atsakingiausių namo statybos etapų. Nuo to, kaip teisingai bus suręstos sienos, priklausys namo tvirtumas ir sandarumas. Todėl labai svarbu pasirinkti kvalifikuotą gamintoją išmanantį sienojų rentimo principus. Medienos kokybė Tvirčiausia būna brandi mediena, todėl pageidautina, kad namui statyti būtu naudojami ne plonesni nei 20 cm (plongalyje) rąstai. Medžiai turėtų būti pakankamai tiesūs, su kuo mažiau iškritusių šakų, jokiu būdu neturi būti su įpuvusia šerdimi. Jau miške apžiūrint medieną reikia atkreipti dėmesį, ar nėra pamėlusių ratilų ant rąstų galų. Pušis - tvirta, tačiau
Rąstinių namų energetinis efektyvumas
Rąstinių namų sienų storis gali būti nuo 15 iki 35 cm. Siekiant nustatyti rąstinės sienos varžą, Medinių namų gamintojų asociacija inicijavo rąstinės sienos fragmento varžos matavimo tyrimą. Buvo matuojama rąstinės sienos fragmento 1x1 m varža. Atlikus tyrimą nustatyta, kad 20 cm storio rąstinės sienos šiluminė varža yra 1,87 kv. m K/W. Tyrimą atliko KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės šiluminės fizikos laboratorija. Atrodytų, kad rąstų sieną reikia neišvengiamai šiltinti, tačiau JAV mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad šnekant apie rąstinio namo energetinį efektyvumą reikia kreipti dėmesį n
Rąstiniai namai ir įvairūs jų tipai
Rąstiniai namai - tai namai, kurių sienos yra suręstos iš rąstų. Sienų sukirtimas - tai rąstų sudėjimas vienas ant kito. Kampuose rąstai vieni su kitais surišami sąsparomis - savotiškomis spynomis. Dažniausiai naudojami kampų sukirtimai:  - tradicinis (dar vadinamas „balninis“, „kanadietiškas“ arba „rusiškas“ kampas); - skandinaviškas tipas (kartais vadinama „norvegišku“ ar „švedišku“ kampu); - trapecinis (dar vadinama „kregždės uodega“). Tarpai tarp rąstų užpildomi tarpinėmis izoliuojančiomis medžiag
Rąstinių namų tipai
Rąstiniai namai - tai namai, kurių sienos pastatytos iš horizontaliomis eilėmis sudėtų rąstų. Viršutinis rąstas jungiamas su apatiniu rąstu priglundančia per visą rąsto ilgį, vientisa išdroža, kampuose rąstai sukertami suspara. Vainikai renčiami vienas ant kito, kol pastatomas namas. Bėgant laikui įvairiose geografinėse vietose statant rąstinius namus atsirado nemaža technologijų įvairovė, kurią pagal vienokius ar kitokius požymius galima klasifikuoti. Rąstiniai namai gali buti klasifikuojami pagal sienojų, iš kurių statomas namas, tipą. I. Natūralių rąstu namai. Šių namų sienos suręstos iš natūralių, rankiniu būdu apdirbtų rąstų
Rąstinių namų standartai kokybei užtikrinti
Rąstinių namų statybos standarto atsiradimui Lietuvoje įtakos turėjo dažnai pasitaikantis statybos brokas, klientų nusiskundimai ir dėl to prastėjanti rąstinių namų reputacija. Standartas tai susitarimo pagrindu parengtas ir pripažintos įstaigos patvirtintas dokumentas, nustatantis bendrus kokybės kriterijus ir skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje. Paprastai kiekviena įmonė gamina ir stato rąstinius namus pagal savitą technologiją. Klientas, sudarinėdamas sutartį su gamintoju, negali žinoti visų rąstinio namo gamybos ir statybos subtilybių. Standartas yra skirtas ginti vartotojus ir apsaugoti juos nuo nekokybiškos prod
Klijuoto tašo namai, privalumai ir trūkumai
Rąstinių namų statybai naudojamos tradicinės medžiagos – rąstai ar gateriu išpjauti vienalyčiai tašai. Tokių namų statyba (vainikų gamyba) reikalauja aukštos darbuotojų kvalifikacijos. Reikia įvertinti ir didelį namo konstrukcijos nusėdimą. Nedžiovintų rąstų drėgnumas dažniausiai būna apie 30 % ir daugiau. Džiūnant rąstams namo sienos gali nusėsti iki 15 cm vienam aukštui. Tai reiškia, kad apdailos darbus būtina atidėti mažiausiai metams. Be to, eksploatacijos metu rąstinių konstrukcijų namuose atsiranda plyšių ir raukšlių, sienos nėra atsparios klimato sąlygoms ir biologiniams veiksni
Rankų darbo rąstiniai namai
Rankų darbo rąstinių namų sienos suręstos iš natūralių, rankiniu būdu apdorotų rąstų. Tokio rąsto privalumas yra tai, kad net po apdirbimo jis nepraranda savo natūralumo. Kiekvienas rąstas yra apdirbamas atskirai. Namo sienos renčiamos montuojant horizontalius rąstų vainikus vieną ant kito. Kadangi natūralūs rąstai yra skirtingo skermens, tai viršutinio rąsto išilginė išdroža padaroma tokia, kad tiksliai atitiktų apatinio rąsto nelygumus. Tokiu būdu suleisti jie glaudžiai susijungia vienas su kitu. Sienų susikirtimo vietose rąstai standžiai suneriami kampu. Kadangi jie nėra kalibruojami, tai tokio namo siena sudaryta iš skirtingo
Rąstinių namų gamybos technologijos
Mašininio apdirbimo rąstiniai namai statomi iš staklėmis apdirbtų rąstų, frezuotų arba tekintų. Frezuojant rąstus visi jie gaunami vienodo profilio, dažniausiai stačiakampio formos. Pradinis mašininio apdirbimo rąstinių namų gamybos etapas yra džiovinimas. Džiovinama iki 18-20 % drėgnumo švelniuoju režimu automatinėse džiovyklose. Šis džiovinimo režimas rekomenduojams ruošiant aukštos kokybės medieną, išsaugant medienos spalvą ir fizikines bei mechanines savybes. Džiovinant taikomi daugiapakopiai (6 ir daugiau pakopų) režimai, palaikomas gana didelis agento prisotinimo laipsnis ir keletą kartų pašutinama. Džiovinimo tru
Klijuotų rąstų namai ir jų savybės
Šiandien turbūt niekas neabejoja medinio namo privalumais. Tai, kad namas yra iš natūralios statybinės medžiagos - medienos, užtikrina ekologiškai švarų būstą ir komfortą, kuris susidaro dėl natūralios oro cirkuliacijos per medines namo sienas. Tokiame name gyveni tarsi „natūraliame kondicionieriuje“. Be to, medinis namas gerai dera natūralioje aplinkoje, tarsi įsilieja į vietos kraštovaizdį. Tačiau ne visiems žmonėms patinka, kad medinis namas plyšinėja, traukiasi ir sėda. Medinių namų specialistai įvairiais būdais bando išspręsti šias medžio konstrukcijų problemas. Tam, ka
Klijuoto tašo rąstiniai namai
Šimtmečius statę namus iš natūralių rąstų žmonės ne tik džiaugėsi naudingomis natūralių rąstų savybėmis, bet ir suko galvą kaip išvengti natūralaus rąstų trūkinėjimo, sėdimo ar sukinėjimosi. Maždaug prieš 50 metų pasaulyje pradėta vystyti klijuoto tašo rąstų technologija mūsų dienomis leidžia sumažinti rąstinio namo sėdimą apie 10 kartų. Tuo pačiu išlaikomi rasto gabaritai, medžio tekstūra, kvapas ir kitos savybės. Rąstas supjaustomas ir suklijuojamas Iš esmės klijuoto tašo rąstinių namų gamyba nedaug skiriasi nuo frezuotų rąstinių namų gamybos. Skirtingas tik rąstų, iš kurių ren
Frezuotų rąstų namai
Žiūrint ne specialisto akimi frezuotų rąstų namas savo išvaizda nedaug tesiskiria nuo rankų darbo rąstinio namo. Visgi įsižiūrėjus nesunku pastebėti, kad visų sienojų aukštis ir forma vienodi, o tai galima pasiekti tik apdirbant rąstą frezavimo staklėmis. Frezuojant rąstus visi jie gaunami vienodo, dažniausiai stačiakampio formos, profilio. Pradinis frezuotų rąstų namų gamybos etapas yra medienos džiovinimas. Paprastai džiovinama iki 18-20 % drėgnumo švelniu režimu medienos džiovyklose. Šis džiovinimo režimas rekomenduojamas norint, kad rąstai stipriai nesuskilinėtų. Džiovinant taikomi daugiapakopiai (6 ir daugiau pakopų) režimai
Rąstinių namų kokybės standartai
Pagal įstatymus Lietuvoje rąstinį namą gali statyti bet kokia įmonė ar pagal verslo liudijimą dirbantis asmuo. Statantiems rąstinius namus nereikia turėti specialių licencijų ar kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų. Todėl natūralu, kad tarp namų statytojų, kaip ir bet kurioje kitoje srityje, yra ir kvalifikuotų gamintojų, ir brokdarių. Rąstiniams namams, kaip ir kitiems statiniams, galioja tie patys statybas reglamentuojantys teisės aktai, tačiau juose neatsižvelgiama į rąstinių namų statybos specifiką. Vienintelis dokumentas, reglamentuojantis rąstinių namų statybos principus, yra standartas „Rąstinės pastatų dalys. Techniniai rei
Rąstinis namas – tiek poilsiui, tiek nuolatiniam gyvenimui
Namuose praleidžiame nemažą gyvenimo dalį, čia auga mūsų vaikai, o gal kada nors prie lango lūkuriuosime atvažiuojančių anūkų... Tad statant namą rūpinamės, kad mūsų gyvenamoji aplinka būtų sveika ir jauki. Mediena, iš kurios statomi rąstiniai namai, - unikali medžiaga, kokios šiuolaikiniam žmogui dirbtiniu būdu kol kas nepavyko sukurti ir vargu ar kada nors pavyks. Pušis auga 120-150 metų, kol pasiekia tokį storį, kad iš jos būtų galima ręsti sienojus. Nukirstas medis nustoja augti, bet mediena tebekvėpuoja, sugeria ir vėl atiduoda drėgmę, skleidžia per šimtmečius sukauptų sakų aromatą. Rąstiniai namai lyginant su kitų tipų nama
​Rąstiniai namai pagal kanadietišką technologiją – laukinis kokybės skonis
Unikali, nepakartojama, atitinkanti aukščiausius kokybės standartus ir provokuojanti išskirtinį požiūrį į autentiškus objektus bei jų realizavimo galimybes – tokia yra bendrovės „Zaskov-Grup“ siūloma laukinė kokybė! Norėdama pabrėžti veiklą su natūraliu medžiu, bendrovė „Zaskov-Grup“ rastinių namų statybą pagal kanadietišką technologiją apibūdino „Laukinis rąstas“. Toks išskirtinis pavadinimas gimė siekiant reprezentuoti statybos pobūdžio ir naudojamos medienos autentiškumą bei kokybę. Tradicijas ir inovacijas jungiančios bendrovės specializacija – įvairaus dydžio, konfigūracijos ir sudėtingumo individualių rąstinių namų, šalė ir p
Sodo nameliai. Kaip pritaikyti juos visiems metų laikams?
Ne paslaptis, jog nuosavas medinis namas – puikus būdas pakeisti kasdien supančią aplinką ir bent trumpam pabėgti nuo dienos rūpesčių. Tiesa, šiuo privalumu daugelis vis dar mėgaujasi tik vasarą, o atėjus šaltesniems orams, sodo namas paliekamas tuščias iki kito sezono. Visgi, medinių namų gamyba užsiimantys specialistai pabrėžia, jog atsisakyti tokio namo teikiamų privalumų žiemą – nėra būtina. Pasirūpinus kokybišku apšiltinimu, sodo nameliai gali tapti ne tik gera priežastimi dažniau ištrūkti į gamtą, bet ir puikia vieta šventėms. Kokybiškas apšiltinimas Gerai žinomas faktas, jog mediena, kaip statybinė medžiaga, savaime p
Rąstinių namų skirtumai. Ką būtina žinoti?
Prieš daugiau nei penkis dešimtmečius į statybų rinką įžengus klijuoto tašo namams, ilgus metus statyti rąstiniai namai gerokai prarado savo populiarumą. Tokias dideles permainas lėmė tai, kad daugumą gerųjų rąstinių namų savybių išsaugoję klijuoto tašo namai nebeturėjo pagrindinių trūkumų, tokių kaip rąstų trūkinėjimas, sėdimas ar sukinėjimasis, būdingų natūralaus medžio masyvo namams. Vis dėlto prabangių rastinių namų statyba vis dar gana populiari išskirtinumo ieškančių ir natūralumą vertinančių užsakovų tarpe. Tam, kad sprendimą, kokį medinio namo tipą rinktis, priimti būtų paprasčiau, šiame straipsnyje nusprendėme apžvelgti es
Medinių namų priežiūra – specialistų patarimai
Visai ne paslaptis, jog poilsiui gamtoje skirti mediniai namai didžiausią populiarumą įgyja šiltuoju metų laiku, kai gamtoje norisi praleisti kiek įmanoma daugiau savo laiko. Todėl, atėjus žiemai, vasarnamių durys dažniausiai užveriamos iki pavasario, kol šiltas oras vėl paskatina mėgautis gamta. Tačiau, medinių namų gamyboje besispecializuojančios „Meistro namų“ komandos teigimu, toks požiūris gali pridaryti ne menkų nuostolių turtui – mediniam namui. Tam, kad medinis namas puikios būklės išliktų ilgus metus, o jo remontu nereikėtų užsiimti kiekvieną pavasarį, jį prižiūrėti svarbu kasmet. Apie tai, kaip užtikrinti, jog vasarnami
Mediniai nameliai
Mediniai sodo nameliai patrauklūs dėl gana nedidelės kainos, greito ir nesudėtingo surinkimo, lengvų konstrukcijų ir, žinoma, dėl galimybės juos statyti kaip nesudėtingus pastatus, kuriems reikalingi supaprastinti statybų leidimai.Medinių namelių ypatybėsMedinius sodo namelius patogu statyti soduose pirties įrengimui, sodybose, kaip vasarnamius, pagalbines patalpassodo įrankiams ir kitoms reikalingoms priemonėms susidėti, patalpas smulkiai prekybai. Vienas didžiausių medinių sodo namelių privalumų, tai, jog jiems gali būti reikalingi tik supaprastinti statybos leidimai. Jei medinis sodo namelis yra ne aukštesnis nei 3,5
Rąstinės pirtys - kaip teisingai pastatyti ir įrengti
Rąstinės pirtys yra ta vieta, kurioje galima visomis prasmėmis pasijausti komfortiškai. Pirtis kiekvienam iš mūsų asocijuojasi su jaukumu, atsipalaidavimu, gerais pojūčiais. Dar visai neseniai kalbant apie pirtį buvo akcentuojamas pirties suteikiamas vidinės gerovės jausmas, geras poveikis sveikatai. Šie momentai labai svarbūs. Tačiau pastaraisiais metais ypač didelis dėmesys skiriamas teisingam jos suplanavimui, įrengimui ir nepriekaištingam interjerui. Juk išties iš atbulomis rankomis pastatytos pirties lengvo garo tikėtis neverta. Rąstinės pirtys - privalumų daugiau Gerą pirtį galima įkurdinti bet
Mediniai nameliai vasarai ir pastoviam gyvenimui
Nepakeldami mokesčių naštos ir finansinių sunkumų slegiamos šeimos ryžtasi 180 laipsnių kampu keisti gyvenimo būdą - iš buto mieste keliasi į sodų bendrijas. Rytais klausytis paukščių čiulbesio, pavasarį džiaugtis atbundančia gamta, rudenį nusiskinti sultingą obuolį nenupurkštą chemikalais, tai kasdienybė, kurią galima turėti investavus daug mažiau nei šiandiena kainuoja vieno kambario butas. Ją renkasi vis daugiau šeimų, nusivylusių nekokybišku ir brangiu gyvenimu daugiabutyje ir trokštančių nuosavo namo ir kiemo. Irenos ir Valdo Gerulaičių šeima jau dvejus metus gyvena sodininkų bendrijoje. Kauniečiai pasakoja, kad nusipirku
Mediniai nameliai
Medinis namelis – puikus ir praktiškas pasirinkimas nuolat galvojantiems apie kokybišką poilsį gamtoje. Kartu – apie natūralumo, ekologiškumo ir tradicijos sampratų išsaugojimą ar atskiros erdvės poilsiui, svečių priėmimui, sukūrimą. Mediniai nameliai labiausiai yra paplitę kraštuose, kur poilsis gamtoje, nuosavos sodybos apsuptyje yra kone visuomeninis standartas. Kita vertus, medinių namelių idėja sparčiai reiškiasi ir Lietuvoje. Galvojantiems apie nedidelės, tačiau natūralios erdvės galimybę ir jos teikiamus privalumus, puikiu pasirinkimu tampa nedidelio medinio namelio idėja. Žino
Rąstinių namų statybos technologija
RANKINIO APDIRBIMO RĄSTINIAI NAMAI Rąstiniai namai iš natūralių rankinio apdirbimo rąstų yra solidūs ir atspindi natūralų gamtos grožį. Mes šiuos namus statome pagal senus skandinavų tradicinius metodus. Pirmiausia rąstai yra apipjaunami iš dviejų pusių, kad sienos būtų vienodo storio – 16 arba 20 cm, ir nužievinami. Sekančiame etape – atidžiai atrenkami ir natūraliai džiovinami, obliuojami, šlifuojami ir sukertami mūsų gamykloje. Namo surentimas, kaip ir rąstų paruošimas vyksta rankiniu būdu. Kiekvienas namas yra pastatomas mūsų gamykloje. Sužymėjus rąstus ir padarius sienų planą, namas išrenkamas, supakuojamas i
Rąstiniai namai, statyba - nuo A iki Z
Tarkime, jau nusprendėte statytis rąstinį namą. Rąstinių namų statyba yra sudėtingas procesas ir žmogui, neturinčiam tokios patirties, gana sunku suprasti, kodėl taip skiriasi namų kainos, išvaizda ir jie skirtingai atrodo praėjus keliems metams. Yra labai daug „kodėl“, kuriuos dažnai rąstinių namų savininkai užduoda jau pavėluotai. Rąstinio namo konstrukcija Taigi, išsirenkate projektą arba architektų pagalba ruošiate individualų ir tvarkotės visą reikalingą dokumentaciją. Projektuojant reikia vengti ilgesnių nei 6 m sienojų, nes standartiškai rąstai ruošiami 6 m ilgio ir veliau gali tekti rą
Rąstinio namo įrengimas ir interjero apdaila
Šiandien interjero dizainas tai ištisas mokslas, sudėtingas ir daugiapusis. Interjere svarbu viskas: spalvų suderinamumas, naudojamos medžiagos ir jų tekstūra, šviesos kritimo kampas, patalpų ir baldų jose išsidėstymas... Tačiau iki tol kai reikės išdėstyti baldus ir sustatyti asmeninius daiktus į savo vietas, Jums reikės praeti pakankamai nelengvą ir sudėtingą pasirinkimų kelią. Kokias apdailos medžiagas pasirinkti rąstinių sienų apdailai? Kokias grindis kloti? Kokią apšildymo sistemą naudoti? Kokius langus ir duris montuoti? Kokias pertvaras ar lubas daryti? Kaip įrengti san. mazgą? Kokie bus laiptai? Šiuos klausimus galim
Klausk
eksperto