Statybos leidimo gavimas

Gyvenamojo namo statybos leidimui gauti, reikia parengti genplaninę dalį, architektūrinę, vandentiekio ir nuotėkų bei elektros planus. Namo projekto parengimo ir statybos leidimo gavimui reikia apie 3-4 mėnesių. Statybos leidimas - raštiškas pritarimas statyboms. Statybos leidimo gavimo kaina priklauso nuo projekto, jo vietos ir pan. Statybos leidimas kainuoja apie 600 Eur.