Vėjo jėgainės

Vėjo jėgainė – įrenginys, kuris verčia kinetinę vėjo energiją į elektros energiją. Kai kuriose šalyse, pvz., Danijoje, net 23 % elektros energijos pagaminama vėjo jėgainėse. Ypač vėjuotose vietose (pvz., Vokietijoje prie Magdeburgo) įrengiamos ištisos „vėjo fermos“. Lietuvoje taip pat yra gan daug vėjo jėgainių, bet jos pagamina tik apie 3-4 % elektros energijos. Visos vėjo jėgainės skirstomos į pramonines, vidutinės klasės ir asmenines. Vėjo jėgainės

Pramoninės jėgainės. Galingumas viršija 250 kW. Didelio galingumo vėjo jėgainės naudojamos jėgainių parkuose, jūrose, dykumose ir pan. Serijiniu būdu gaminamų pramoninių vėjo jėgainių galia išaugo iki 3 MW. Jų aukštis siekia 100 metrų, o sparnų ilgis - 62 metrus. Plačiausiai paplitusios trijų sparnų horizontalios ašies vėjo jėgainės. Tokios vėjo jėgainės gali dirbti autonominiu režimu ir įjungiamos į bendrą regiono arba valstybės elektros tiekimo sistemą. Esant dabartiniam technikos lygiui, tik dalis Lietuvos teritorijos (Baltijos jūra, pajūris, Kuršių marios, Tauragės raj.) gali būti panaudota pramoninei vėjo energijai gauti.
Asmeninio naudojimo jėgainės. Jų galia siekia nuo 0,1 kW iki 50 kW. Didžiojoje Lietuvos dalyje dėl mažo vėjo greičio ekonomiškai apsimoka statyti tik nedidelės galios vėjo jėgaines, kadangi didžiųjų jėgainių potencialas tiesiog bus neišnaudotas. Lietuvos sąlygomis tokios jėgainės labiau atsiperka, kadangi jų efektyvumas didesnis esant nedideliam vėjo greičiai. Šių jėgainių pagaminta elektros energija kaupiama akumuliatoriuose ir panaudojama ūkio ar sodybos poreikiams. Efektyviausia tokias jėgaines įrengti kartu su saulės baterijų moduliais.
Vidutinės jėgainės. Galia nuo 50 kW iki 250 kW. Naudojamos tiek pramoniniuose vėjo jėgainių parkuose, tiek didelių asmeninių ūkių ar bendruomenių elektros energijos poreikiams tenkinti. Jeigu elektros energija neparduodama, tampa keblus energijos kaupimo klausimas.

Pagal konstrukciją, vėjo jėgainės skirstomos į du tipus: horizontalios ir vertikalios ašies.