Etnografinių statinių projektavimas

Siūlomas pilnas etnografinių medinių statinių projektavimo ir statybos valdymas-organizavimas: priešprojektinės dokumentacijos parengimas ir konsultacijos, visi projektavimo ir projektų derinimo darbai iki statybos leidimų gavimo, statybos rangovų, gamintojų ir tiekėjų atranka, statybos darbų autorinė ir techninė priežiūra, statybinės dokumentacijos, finansinių ataskaitų ir darbų atlikimo grafikų rengimas ir kontrolė, apdailos darbų ir interjero dizaino sprendimai ir vykdymas, statinių pripažinimo tinkamais naudoti dokumentacijos rengimas ir kitos paslaugos, susijusios su visišku statinio įrengimu.
Paklausimas
visiems