Baseino vandens dezinfekavimo įranga

Norite plaukioti vandenyje, savo savybėmis artimame natūraliam? Ir pageidaujate, kad jis atitiktų jūsų gyvojo vandens lūkesčius? Tuomet radote tai, ko ieškojote! Baseino vandens dezinfekavimo įranga

Premium klasės baseino chloravimo ir ozonavimo įrenginys. Baseinų dezinfekcijai naudojame tik tuos reagentus, kurie yra patvirtinti kaip tinkami geriamajam vandeniui valyti.

Chloravimo ir ozonavimo įrenginysOspa-Chlorozonanlage® atitinka pačius griežčiausius kokybės reikalavimus. Pagal technologiją dezinfekcinė priemonė gaminama iš natūralios valgomosios druskos, dozuojama saikingai ir visiškai automatiškai.

- Tenkina maksimalius reikalavimus, keliamus vandens kokybei. Patikimi ir patogūs.
- Tobulos sanitarinės ir higieninės sąlygos: nėra chloro kvapo.
- Eksploatuojami su nebrangia regeneruojamąja druska.

Jūsų plaukimo baseinas ir sūkurinė vonia (SPA) turi ilgam laikui garantuoti. Jums sveikatą, teikti džiaugsmą ir atsipalaidavimą. Baseine turite jaustis puikiai ir visiškai saugiai. O tam būtina nepriekaištinga higieninė baseino vandens būklė.


Vandens dezinfekavimo kokybė plaukimo baseine labiausiai priklauso nuo tokių dalykų:


1. Būtina užtikrinti nuolatinę dezinfekciją plaukimo baseine arba maudyklėje.
2. Būtina užtikrinti tokios dezinfekcijos kontrolę baseine. Matavimai turi būti nesudėtingi ir atliekamų patikimu matavimų būdu.
3. Organiniai teršalai, kurių negali sugauti filtravimo įrenginiai, turi būti šalinami vykstant oksidacijai.

Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® idealiai atitinka šiuos reikalavimus.

Galima apdoroti ir geriamąjį vandenį

Kadangi plaukiojant baseine visada yra tikimybė, kad vanduo pateks į organizmą, tad ir vandens dezinfekavimui keliami labai dideli reikalavimai. Todėl naudojantis chloravimo/ozonavimo įrenginiais Ospa® į vandenį pridedama tiktai tų medžiagų, kurias leistina naudoti apdorojant geriamąjį vandenį.

Nėra chloro kvapo ir kvapo, būdingo plaukimo baseinams

Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® garantuoja, kad baseino vanduo bus puikios kokybės, atitiks higieninius reikalavimus ir bus prisotintas deguonies.

Vandenyje nebus perteklinio chloro, jis neturės nemalonaus kvapo, kuris paprastai būna plaukimo baseinuose.

Nebereikia jokių dezinfekcijai naudojamų reaktyvų ir priemonių, slopinančių gyvybinę vandens augalų veiklą

Jums reikės tiktai valgomosios druskos - pigios, nesudarančios jokių problemų ir visur parduodamos regeneruojamosios druskos (išvirintosios druskos).

Dezinfekuojamasis poveikis pagrįstas tiktai švarių, aukštos kokybės chloro ir deguonies junginių veikimu.

Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® veikia visiškai kitaip, jie iš esmės skiriasi nuo elektrolizerių, generuojančių balinamąjį chloro tirpalą, kuriuose naudojamas natrio chlorido tirpalas.

Visiškai nėra galimybės prisotinti vandenį valgomosios druskos.

Dėl specialios įrenginio konstrukcijos šalutiniai ir liekamieji produktai, susidarantys vykstant natrio chlorido tirpalo elektrolizei, nepatenka į baseino vandenį. Taip pat vanduo neprisotinamas valgomosios druskos.

Bandymas, atliktas Higienos institute
Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® buvo išbandyti Rūro srities Higienos institute, įsikūrusiame Gelsenkircheno mieste, ir nustatyta, kad juos galima naudoti net ir viešuosiuose baseinuose. Toks bandymas patvirtina įrenginių veiksmingumą - visą bandymo laiką oksiduojamasis ir atkuriamasis potencialas buvo itin didelis, vadinasi, labai patikimas ir dezinfekavimas esant labai sparčiam baktericidiniam poveikiui.

Oksiduojamasis ir atkuriamasis potencialas suteikia informacijos apie teršalų ir produktų, kurie turi būti oksiduojami (pvz., chloro ir deguonies junginių), santykį. Naudojantis chloravimo/ozonavimo įrenginiais Ospa® lengva pasiekti itin gerą rezultatą, nes dezinfekavimas vyksta labai sparčiai, didelis dezinfekuojamojo poveikio greitis, kuris, pavyzdžiui, gali būti 780 mV. Toks rezultatas akivaizdžiai rodo Jums, kad savo plaukimo baseine arba SPA galėsite jaustis visiškai saugiai.

Kaip veikia chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa®?

Silpna elektros srovė tiekiama per prie sienos pritvirtintą chloravimo/ozonavimo įrenginį Ospa® valdymo bloką su standartiniu chloravimo įrenginiu ir darbiniu chloravimo įrenginiu, kuris reguliuojamas atsižvelgiant į poreikius.

Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® prijungti prie filtravimo įrenginio Ospa bei vandens tiekimo cirkuliacinio kontūro per inžektorių Ospa.

Vienintelė priežiūros operacija - druskos subėrimas. Į baseiną valgomoji druska nepatenka. Vidinėje įrenginio dalyje yra elektrolizės kameros, kuriose vyksta valgomosios druskos ir vandens elektrolizė. Dėl specialios įrenginio konstrukcijos nedideliais kiekiais susidaro aukštos kokybės chloro ir deguonies junginiai bei ozonas.

Tokios tik dujų pavidalo dezinfekuojamosios priemonės, kurias leistina naudoti netgi apdorojant geriamąjį vandenį, ištirpsta įrenginių viduje, kameroje, kuri skirta tirpdyti toms medžiagoms su baseino vandeniu, ir jos nenutrūkstamai maišomos į cirkuliuojantį vandenį su inžektoriumi Ospa. Dezinfekuojamosios priemonės visada pagaminama ir dedama į vandenį tik tiek, kiek būtinai reikia kiekvienu konkrečiu momentu.

Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® veikia automatiniu režimu
Automatinį dezinfekuojamosios medžiagos kiekio reguliavimą ir oksiduojamojo ir atkuriamojo potencialo vertės rodymą užtikrina valdymo įrenginys Ospa-Blue-Control®, kuris kartu dar palaiko vandenilio rodiklio pH vertę reikiamame diapazone. Automatinis reguliavimas yra reikalingas, nes taip išvengiama perteklinio ar nepakankamo dozavimo ir nebereikia darbų, atliekamų rankiniu būdu.

Gamybos sąnaudos labai mažos
Privačiame uždarame plaukimo baseine regeneruojamosios druskos išeiga yra maždaug 10 kg per mėnesį. Energijos vartojimas - nuo 0 iki 100 W. Jeigu, pavyzdžiui, firmos Ospa Superfiltras veikia kasdien po 12 valandų, tai energijos chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® suvartos vos 360 W.
Ospa baseino dezinfekavimo įrenginių privalumai garantuoja džiugią nuotaiką ilgam laikui!

- Patikima dezinfekcija su biologiškai aktyviomis medžiagomis, leistinomis apdorojant geriamąjį vandenį ir lengvai kontroliuojamomis baseino vandenyje.

- Švarus vanduo baseine, be bakterijų ir vandens augalų. Gyvybinė bakterijų ir vandens augalų veikla ne tiktai slopinama, tačiau jie net sudeginami dėl gero oksiduojamojo poveikio (oksiduojamasis ir atkuriamasis potencialas - maždaug 780 mV) šlapiuoju būdu. Tai neleidžia susidaryti slidžioms apnašoms ant baseino sienelių, dugno ir filtre.

- Šviežas, švarus ir bekvapis vanduo baseine, nes chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® į vandenį tiekia deguonį.Vanduo tampa švarus ir gyvybingas, jis niekada neužsistovi.

- Baseino vanduo - be balastinių medžiagų. Į vandenį nepilama jokių medžiagų, teikiančių chlorą, kietų ar skystų chloro preparatų ir šalutinių elektrolizės produktų.

- Kur kas didesnis komfortas. Naudojantis chloravimo/ozonavimo įrenginiais Ospa® nebereikia atlikti darbų su dezinfekuojamaisiais reaktyvais ir baktericidiniais preparatais, nereikia rūpintis ir jų laikymu.

- Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® veikia automatiniu režimu, jie patikimi eksploatuojant.

- Labai ekonomiška dezinfekcija. Vieno gramo aktyvaus chloro, gaunamo chloravimo/ozonavimo įrenginiuose Ospa® kartu su deguonimi ir nedideliu ozono kiekiu, kaina sudaro tik mažą dalį aktyvaus chloro, pateikiamo kietų ar skystų chloro preparatų forma, kainos.

Šaltinių g. 26, Vilnius
1 atsiliepimai
yo
2020-03-27,