Konstrukcinės dalies projektų rengimas

Projektuojame įvairios paskirties statinius. Rengiame architektūrinę, konstrukcinę, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) projekto dalis. Deriname projektus, išimame statybą leidžiančius dokumentus (statybos leidimus). Projektuojame vietines komunikacijas.
Gyvenamuosius namus projektuojame pagal tuo metu galiojančius energetinės klasės reikalavimus (šiuo metu galioja A+ energinės klasės reikalavimas), įvertindami pastato orientaciją šalių atžvilgiu, langų kiekį ir plotą, šalčio tiltus, metines energijos sąnaudas pastatui šildyti. Išduodame pastato projekto energinės klasės sertifikatus.
Galime įvertinti pastato (pvz. ne mūsų projektuoto) projekto atitikimą energinei klasei. Suskaičiuoti ilginius šiluminius tiltelius.
Padedame išsirinkti sklypą. Konsultuojame visais tos srities klausimais.

Įmonės rekvizitai:

Klaipėda