Žemės projektų rengimas

Teikiame žemės paskirties keitimo paslaugas.
Rengiame žemėtvarkos projektus ūkininko sodybos vietai parinkti.
Rengiame sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
Rengiame detaliuosius planus.
Rengiame bendrųjų planų korektūras ir administruojame inicijavimo procesą.
Rengiame teritorijų plėtros ir galimybių koncepcijas.