Inžineriniai geologiniai tyrimai

Atliekame įvairaus sudėtingumo tyrimus pramoninei ir civilinei statybai tiek įprastomis, tiek nepalankiomis bei sudėtingomis sąlygomis – miškingose, užpelkėjusiose, uždurpėjusiose vietovėse, riboto ploto teritorijose senamiesčiuose, rūsiuose, laivuose, ant stačių šlaitų, magistraliniuose keliuose, veikiančio geležinkelio zonose, Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone.

Inžinerinių geologinių tyrimų metu nustatome:
- natūralių ir technogeninių gruntų bei uolienų geologinę sandarą ir jų sudėtingumą;
- žemės paviršiuje ir jos gelmėse vykstančius geologinius procesus, reiškinius bei jų aktyvumą ir keliamas grėsmes;
- higrogeologines sąlygas;
- gruntų, uolienų fizines, mechanines, chemines savybes;
- gruntų dinamiką, pastovumą;
- tiriamos teritorijos seisminį aktyvumą;
- projektuojamų statinių sąveiką su geologine aplinka.