Geologiniai grunto tyrimai

Geofizikiniai tyrimai

Elektrinė tomografija (ET) - tai vienas iš geofizinės žvalgybos metodų, jungiantis savyje du gerai žinomus metodus: elektrinį profiliavimą (EP) ir vertikalų elektrinį zondavimą (VEZ). Principinė ET taikymo galimybė geologiniuose, hidrogeologiniuose, archeologiniuose ir kt. tyrimuose pagrįsta tuo, kad gruntai ir uolienos, sudarančios geologinį pjūvį skiriasi vieni nuo kitų savitąja elektrine varža, kurios dydį savo ruožtu apsprendžia uolienos struktūra, talpinamo vandens kiekis ir jo mineralizacija. Geofizikiniai tyrimai

Galutinis ET rezultatas - tai geoelektrinis modelis, kuriame požeminė struktūra skaidoma į atskirus objektus, turinčius skirtingą varžą. Gauto modelio geologinė interpretacija priklauso nuo konkrečios geoelektrinės situacijos, tačiau pačiu bendriausiu atveju galima teigti, kad varža auga mažėjant vandens kiekiui uolienoje bei jo mineralizacijai, t.y. kuo mažiau vandens uolienoje ir jame ištirpusių druskų - tuo aukštesnė uolienos varža.

Mielai pakonsultuosime, jeigu Jums kils klausimų dėl elektrinės tomografijos darbų.

UAB Geobaltic

Parengta pagal UAB Geobaltic medžiagą
UAB Geobaltic
UAB Geobaltic
Miglos g. 5-13, Vilnius