Pamatų su išplūktu padu įrengimo technologija

Pamatų su išplūktu padu įrengimo esmė yra ta, kad po būsimu pamatu reikiamame gylyje iš akmens skaldos yra išplūkiamas norimo dydžio pamato padas, artimas rutulio formai. Jo plotis bei kiti parametrai nustatomi darbų metu ir priklauso nuo dviejų dalykų: nuo grunto toje vietoje testavimo rezultatų bei nuo tam pamatui tenkančios apkrovos dydžio. Plūkimo proceso metu aplink išplūktą padą susiformuoja analogiškos formos, tik kur kas didesnis masyvas iš vietinio sutankinto grunto, kuris pajėgus priimti gana dideles apkrovas. Pavyzdžiui, analogiškomis gruntinėmis sąlygomis Elektrėnuose, po 16 aukštų gyvenamojo namo labiausiai apkrauta kolona, pamatui tenka atlaikyti net iki 8 MN dydžio apkrovą. Išmatuoti šio namo pamatų nuosėdžiai yra tolygūs ir labai artimi apskaičiuotiems. Pagal savo esmę, plūktinių pamatų metodas skirtas pamatų įrengimui ant silpnų dispersinių gruntų ir sėkmingai pradėtas naudoti Rusijoje bei Ukrainoje prieš beveik 50 metų. Kiek vėliau šie pamatai pradėti naudoti ir Baltarusijoje, o Lietuvoje, tiesa su ilgesne pertrauka, jų praktikavimo stažas jau įpusėjo trečią dešimtmetį. Pamatai su išplūktu padu tapti universalūs bet kuriomis gruntinėmis sąlygomis, todėl jų laukia didelė ateitis. Pagrindinis pamatų su išplūktu padu skiriamasis bruožas, lyginant su tradiciniais pamatais, tai jų patikimumas, ekonomiškumas bei galimybė darbų metu vykdyti pagrindo kokybės kontrolę po kiekvienu pamatu, be išimties. Paskutinė aplinkybė yra ypač svarbi, kadangi geotechninio projektavimo standarte Eurocode7 pirmoje eilėje pabrėžiami geotechninių tyrimų mastas, jų kokybė bei tinkama darbų vykdymo priežiūra. Be to, šiame dokumente svarbią vietą užima sukauptos informacijos panaudojimas “palyginamosios patirties” (angl.vert. “local experience”) pavidalu, taikant naujo tipo pamatų konstrukcijas arba jų elementus. Pamatų su išplūktu padu įrengimo technologija