Joninės - elektrodinės šildymo sistemos

Šis šilumos išgavimo būdas priskiriamas prie šildymosi elektra. Vis besikeičiančios energetikos išteklių kainos, naujos kartos alternatyviosios šildymo technologijos, griežtesni ekologiniai reikalavimai ir šildymo sistemos saugumas bei eksploatavimo patogumas verčia žmones ieškoti patogių sau šildymo sistemos variantų.Joninės - elektrodinės šildymo sistemos

Visiems dažniausiai kylantis klausimas: kuo gi joninė šildymo sistema pranašesnė už senesnės kartos elektra šildomą teną? Šildymo sistemoje tenas yra kaip ir tarpininkas gaminant šiluminę energiją, pirmiausia įkaitinama teno spiralė kuri perduoda šilumą ją gaubiančiai keramikai ir metaliniam apvalkalui nuo kurio paviršiaus šiluma spinduliuoja į ją supančią aplinką.

Joninė arba elektrodinė šildymo sistema paremta principu, kad joje esantis šilumos nešėjas (šilumnešis arba elektrolitas) yra šilumines energijos skleidėjas, kuomet juo teka elektros srovė.

Naudojant šį metodą šilumos kiekis pagaminamas greičiau ir efektyviau, nes šilumos atidavimo plotas didesnis, šildymo paviršiai neapsineša apnašomis ir kalkėmis taip stabdydami šilumos atidavimą į šildymo prietaisus. Nėra galimybės vienam iš šildomųjų elementų perdegti.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad mes vartojame terminą „joninė šildymo sistema", priešingai negu mūsų konkurentai - „joninis katilas"- tai yra skirtingi gaminiai.

 Mūsų gaminama joninio - elektrodinio šildymo sistema apima visumą šildymo proceso nuo karšto vandens paruošimo buitinėms reikmėms iki šildymo proceso pritaikymo tiek senoms, tiek naujoms sistemoms, nepriklausomai nuo to, ar šildymo sistemą sudaro radiatoriai, grindinis ar mišrus šildymas.

Šildymo elementu pasirinkome „STAFOR" joninį šildytuvą, neturintį atitikmens rinkoje. Šie šildytuvai sukonstruoti pagal patentuotus projektus, laikantis visų Europos direktyvos dėl žemos įtampos Nr. EN 60335-1 reikalavimų.

Šių šildytuvų pirmos elektros saugumo klasės atitiktį patvirtina bandymų ataskaitos Nr. T25D07; T37D08. Jie turi būti montuojami ES teritorijoje be jokių apribojimų. Įrenginiai neatitinkantys šios direktyvos pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei!

Naujai suprojektuotas „STAFOR" joninis šildytuvas atitinka tokio tipo joninų šildytuvų aukščiausią kriterijų, kurio naudingo veiksmo koeficientas (COP) yra 157%. Tai patvirtina LNMC laboratorijos bandymų protokolas, Nr. 016TP11/2011-09-16.

Šildymo sistemos šilumnešis (elektrolitas) taip pat „STAFOR" produktas, EKO-40, pagamintas propilengliukolio pagrindu, Latvijos sveikatos ministerijos 2007 m. 02 mėn. 22 d. protokolu Nr. 98 pripažintas nekenksmingu žmogaus sveikatai ir tinkamu naudoti joninėse šildymo sistemose. Minimali užšalimo riba -30*C. Visi „STAFOR'' joniniai šildytuvai komplektuojami dviejų tipų valdikliais. Kontaktiniais arba bekontakčiais. Bekontaktis valdiklis keliasdešimt kartų ilgaamžiškesnis už kontaktinį ir neskleidžia jokio triukšmo įsijungdamas ir išsijungdamas kas labai aktualu jeigu sistema montuojama patalpoje kurioje yra gyvenama. Sistema turi visas reikalingas apsaugos grupes: apsaugą nuo užvirimo, apsaugą nuo maksimalaus slėgio susidarymo, išsiplėtimo indą vidinei sistemai, termomonometrą, elektroninį - skaitmeninį termometrą.

Sistema valdoma programuojamu kambario termostatu. Šias sistemas prijungiame prie kitų jau veikiančių sistemų, arba suprojektuojame naujai statomam objektui.