Atbulinio vožtuvo ir automatinės sklendės paskirtis

Klausimas:
Kam statomas atbulinis vožtuvas arba automatinė sklendė centralizuotoje rekuperacijos sistemoje oro padavimo ir išmetimo zonoje į lauką? Ar jos aplamai būtinos? Kada garso slopintuvai statomi 4 vnt. (abiejose rekuperatoriaus pusėse), kada du tik namo pusėje? Kada jų iš vis nereikia?
Komentarai:
Automatinės sklendės reikalingos tik tokiu atveju, kuomet žiemos metu rekuperatorius yra išjungiamas. Jei įrenginys dirba visuomet, sklendės nereikalingos, nes visuomet bus atviros. Triukšmo slopintuvai 2 vnt. vidinėje dalyje būtini, lauko daliai pasirinktinai. Skirtumas tik tas, kad lauke girdimas triukšmas bus mažesnis, jei bus panaudoti triukšmo slopintuvai. Dėl šio sprendimo visuomet sprendžia klientas.
Marius Raulinaitis, UAB IDV Group
Atbulinis vožtuvas arba automatinė sklendė lauko oro prijungimuose montuojami tam, kad neveikiant rekuperatoriui, jo ventiliatoriams, į lauko oro kanalus pastato viduje nepatektų šaltas oras ir nevėsintų patalpų. Šaltą orą tokiais atvejais papildomai gali įpūsti ir vėjas.
Lauko oro įsiurbimo ortakyje pakanka spyruoklinio atbulinio vožtuvo vietoj automatinės sklendės. Nei natūrali trauka, nei vėjas paprastai nesugeba praverti atbulinio vožtuvo, t. y. nugalėti jo spyruoklės. Aišku, esant gana dideliems skersmenims to jau gali nepakakti. tada geriau yra automatinė uždarymo sklendė.
Lauko oro išmetimo ortakyje pilnai pakanka atbulinio vožtuvo, nes oras prieš jo atsidarymo kryptį niekaip negali patekti į vidų.
Garso slopintuvu būtinai reikia dėti vidaus sistemos pusėje. Dėl slopintuvų lauko pusėje galimos tam tikros išlygos. Jeigu rekuperatorius yra nedidelis (buitinis) ir jo konstrukcija tyli, taip pat priklausomai nuo ortakių į lauko pusę ilgio ir konfigūracijos (alkūnių skaičiaus), tai galima ir nedėti lauko pusėje garso slopintuvų. Čia svarbu garso lygis pastato išorėje. Maži oro kiekiai - mažas ir triukšmas. Kai vėdinimo agregatai yra didesni, tai ir oro kiekiai didesni, tada būtini ir garso slopintuvai lauko pusėje.
Dr. Arūnas Stikliūnas, Gilius ir Ko, UAB
Sklendės rekuperatoriaus oro paėmimo/išmetimo angose įrengiamos tuomet, kai planuojamas įrenginio darbo režimas bus intervalinis (t.y dalį laiko įrenginys bus tiesiog išjungtas). Jeigu įrenginį planuojama eksploatuoti taip kaip priklauso, t.y "non-stop" režimu, sklendžių būtinybė nėra tokia aktuali.
Triukšmo slopintuvų paskirtis - mažinti ventiliatoriaus skleidžiamo garso lygį į ortakių sistemą. Slopintuvus į pastato pusę rekomenduojama įrengti visais atvejais, į lauko pusę - priklausomai nuo įrenginio triukšmingumo, gretimų pastatų dislokacijos ir kaimynų.
Gintaras Petružis, AVSA, UAB
Atbulinis vožtuvas arba motorizuota sklendė reikalinga tam, kad ortakiais nekeliautų šaltas oras, kai vėdinimo įrenginys išjungtas. Triukšmo slopintuvas skirtas slopinti triukšmą sklindantį ortakiais, rekomenduojama ant visų atvamzdžių montuoti vienokį ar kitokį triukšmo slopintuvą.
Žygimantas Kiškis, UAB Systemair
 
Sritis:
Sritis: