Statybos techninis prižiūrėtojas – kokybės garantas

Daugiabučių namų gyventojai vis lengviau apsisprendžia pritarti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui, tačiau neretai abejoja, ar atnaujinimui skirtos lėšos duos maksimalų galimą rezultatą. Kas turi užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami kokybiškai ir panaudojant projekte nurodytų savybių medžiagas? Statybos techninis prižiūrėtojas – kokybės garantas

Daugiabučių namų gyventojai vis lengviau apsisprendžia pritarti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui, tačiau neretai abejoja, ar atnaujinimui skirtos lėšos duos maksimalų galimą rezultatą.

Į šiuos ir visus kitus su namo atnaujinimo darbų kokybe susijusius klausimus nesunkiai atsakytų bet kuris savo pareigas išmanantis ir atsakingai jas vykdantis modernizuojamo pastato statybos techninis prižiūrėtojas. Pagrindinė jo pareiga – tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto ir normatyvinių dokumentų, taip pat jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai. Techninis prižiūrėtojas privalo tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir informuoti statytoją (užsakovą) apie tuos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų, ir reikalauti, kad trūkumai būtų pašalinti.

Deja, kaip rodo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnų atliekamų techninių prižiūrėtojų veiklos patikrinimų rezultatai, vis dar nustatoma šių specialistų darbo trūkumų.

Praeitais metais 337 kartus tikrinta modernizuojamų namų statybos techninių prižiūrėtojų veikla, pažeidimų nustatyta 21 patikrinimo metu. Dažniausiai pasitaikantys trūkumai nėra reikšmingi teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir, VTPSI pareigūnams pareikalavus, jie nedelsiant pašalinami. Tai nustatyta tvarka nepildoma visa privaloma statybos vykdymo dokumentacija, nedaromi įrašai apie statinio projekto pakeitimus statybos darbų žurnale, nesurašomi paslėptų darbų aktai. Techninės priežiūros specialistas ne visada kontroliuoja, kad rangovas, nustatęs projekte klaidų, darbų nevykdytų nepranešęs statytojui, projektuotojui ir kol nepataisytas projektas. Vis dar nepakankamas dėmesys kai kurių darbų kokybei, pvz., langų ir durų staktų hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų prieš angokraščių tinkavimą, cokolio ir išorinės sienos apšiltinimo plokščių sandūros įrengimo ir kt. Kai kurie prižiūrėtojai nepasižymi reiklumu, statybininkai į jų pastabas reaguoja vangiai, delsia ištaisyti nekokybiškai atliktų darbų trūkumus.
Už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą statybos techninis prižiūrėtojas atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (bauda nuo 289 iki 1448 eurų). Už statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymą 2014 metais skirta 2027 eurai baudų. Bet, ko gero, skausmingiausia poveikio priemonė yra kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimas ar sustabdymas. Tai reiškia, kad toks specialistas kurį laiką negalės vykdyti statybos techninės priežiūros. Iš viso praeitais metais pagal VTPSI Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateiktą informaciją apie nustatytus pažeidimus, prašant įvertinti techninės priežiūros specialistų veiklą, sustabdytas dviejų kvalifikacijos atestatų galiojimas, dviem prižiūrėtojams pareikštas įspėjimas, į vieno padarytus pažeidimus nuspręsta atsižvelgti ateityje vertinant jo veiklą.

Piniginės baudos ar veiklą leidžiančio dokumento praradimas, be abejo, drausmina techninius prižiūrėtojus. Tačiau VTPSI patikros epizodinės – kad ir atliekant jas iš anksto neperspėjus, statybvietėje negarantuojamas šimtaprocentinis kokybės reikalavimų laikymasis. Svarbų vaidmenį galėtų atlikti gyventojai. Modernizuojamo namo gyventojams (jų atstovams), labiausiai suinteresuotiems darbų kokybe ir nuo jos priklausančiu galutiniu modernizavimo rezultatu, būtų naudinga susipažinti su atskirame statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ skyriuje detaliai išvardytais aspektais, kuriuos privalo tikrinti statybos techninis prižiūrėtojas. Tuomet, kilus abejonių, būtų lengviau konstruktyviai diskutuoti su prižiūrėtoju ir pasiekti, kad nekokybiškai atliktų darbų trūkumai būtų ištaisyti ar panaudotos netinkamos medžiagos pakeistos.
Kokybės atžvilgiu ypač svarbu, kad techninis prižiūrėtojas sąžiningai vykdytų praeitais metais aplinkos ministro įsakymu nustatytą naują pareigą – būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

Nors VTPSI aktyviai dalyvauja namų modernizavimo kokybės kontrolės ir užtikrinimo procese, ja statybvietėje nuolat rūpintis – statybos techninio prižiūrėtojo pareiga. Statybos valstybinės priežiūros pareigūnai pastebi, kad vis dažniau techninės priežiūros specialistai bendrauja su gyventojais, bendradarbiauja su statybos, projekto vadovais, užsakovais ir bendrai ieško iškilusių problemų sprendimų. Todėl nekokybiškai atliktų darbų nustatoma vis rečiau. Kai techninis prižiūrėtojas savo pareigas vykdo netinkamai, namo gyventojai turėtų informuoti VTPSI teritorinį skyrių, praneša VTPSI.

Parengta pagal Techninis tikrinimas ir analizė medžiagą
tatlogo.png
Tiltų g. 6, Klaipėda

Dirbame visoje Lietuvoje!
64% rekomenduoja
22 atsiliepimai
er
2020-05-08,
ar
2020-04-21,
au
2020-02-17,
ju
2020-02-12,
ei
2020-02-03,
me
2020-01-26, Alytus
te
2020-01-14,
j.
2019-11-24,
gi
2019-11-22,
Po savaitės atrašė, skambino ir atsiuntė kvalifikacijos pažymėjimus. Ekspertas žadėjo atvykti į vietą šeštadienį, nes organizuojamas namo bendraturčių susirinkimas, Kaunas.
pa
2019-11-01, Širvintos
Puikus bendravimas, profesionali pagalba. Labai patenkintas. Ačiū
da
2019-09-27,
gr
2019-08-20,
il
2019-07-21, Vilnius
au
2019-06-30, Vilnius
ra
2019-06-10, Klaipėda
eg
2019-06-07, Kaišiadorys
Dėkoju už išsamią ir tikslią informaciją
si
2019-05-31,
ni
2019-05-21, Vilnius
ju
2019-05-20,
da
2019-05-16,
li
2019-05-14, Kaunas
v.
2019-05-13,