Vėdinimo ortakiuose kaupiasi kondensatas

Klausimas:
Vėdinimo ortakiuose labai sitpriai rasoja ir kaupiasi kondensatas. Kol kas patalpos nešildomos. Ar vienintelė priežastis šildymas? Dar yra neišbetonuotos grindys rūsyje, ar tai irgi gali būti drėgmės kaupimosi priežastis. Gal yra kokiai principiniai vėdinimo įrengimo sprendimai.
Komentarai:
Kondensatas pradeda kauptis tuomet, kai oras nepajėgia išlaikyti vandens garų. Tai nutinka, kai oro temperatūra pasiekia rasos taško temperatūrą, kuri priklauso nuo drėgmės kiekio. Viena iš priežasčių kodėl atsiranda kondensatas ortakio viduje- ortakyje oras yra šiltesnis nei ortakio paviršiaus temperatūra. Oras liesdamasis su ortakiu atvėsta, tuomet ir susidaro kondensatas. Efektyviausias būdas apsaugoti vėdinimo sistemą nuo kondensato susidarymo – ortakius izoliuoti antikondensacine izoliacija arba naudoti paprastus demblius (ekonominis variantas).
Tikriausiai bėda bus ta, kad ortakiai yra nešildomose patalpose, o oras ortakių viduje - šiltas. Ortakiai turbūt nėra pakankamai apšiltinti, todėl viduje ortakio kaupiasi kondensatas. Reikia bent jau pakankamai apšiltinti ortakius.
Paulius, UAB Ekofiltras
Vanduo kondensuojasi, kai oras atvėsta žemiau rasos taško temperatūros. Rasos taško temperatūra nėra pastovi, ji priklauso nuo oro drėgnumo, tačiau apytiksliai galima skaičiuoti, kad kondensatas atsiranda, kai oras atvėsta daugiau kaip 8 C, arba - kai prisiliečia prie ortakio paviršiaus, kurio temperatūra yra 8 C mažesnė už patalpos. Jei išmetimo kaminėlis nėra tinkamai izoliuotas ten iš ryto turėtų susidarinėti kondensatas, tol kol lauko temperatūra nepriartės prie patalpos temperatūros. Jei patalpos temperatūra yra ~10 C ir yra padidėjęs drėgnumas (pvz. dėl to kad džiūsta tinkas), tai kondensatas gali atsirasti kai temperatūrų skirtumas sudarys vos 3 C. Manau specialistas, kuris montavo vėdinimą, turėjo Jums visą tai išaiškinti.
Eduardas, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: