Per ventiliacijos angą pučia į vidų

Klausimas:
Gyvenu paskutiniame aukšte ir per ventiliacijos angą pučia į vidų. Ką turėčiau padaryti, kad taip nebūtų?
Komentarai:
Kadangi patalpose susidaro neigiamas slėgis, todėl pro kažkur turi pritekėti oras, t. y. per ventiliacines angas. Jeigu paliktumėt mikroventiliaciją varstomuose languose, tada per angas oras būtų traukiamas.
Ignas Staugaitis, UAB IDV Group
Kadangi gyvenate viršutiniame aukšte, Jūsų vėdinimo anga yra arčiausiai vėdinimo kanalo stogelio ir gali būti, kad prie tam tikrų oro sąlygų neužtenka natūralios traukos vėdinimo kanale.
Standartinis ašinis buitinis ventiliatorius bus neveiksmingas.
Į ventiliacijos angą Jums reikėtų montuoti didesnio slėgio išcentrinio veikimo ventiliatorių su atbuliniu vožtuvu. Toks vožtuvas neleistų orui apsigręžti vėdinimo kanale. Taip pat, tokie ventiliatoriai sukuria didesnį oro slėgį ir priverstiniu būdu pašalina orą iš patalpos per ventiliacijos kanalus.
Kadangi patalpos yra paskutiniame aukšte, kamino aukščio nepakanka, kad susidarytų tinkama natūrali trauka. Susidarius atitinkamoms klimato sąlygoms, jaučiamas oro judėjimas į mažesnio slėgo zonas, t.y. įpūtimas į patalpą. Norint to išvengti, reikėtų į Jūsų ventiliacijos atšaką sumontuoti atbulinį vožtuvą, kuris neleis orui veržtis į patalpą, bet taip pat reikėtų pagalvoti apie ventiliatorių, kuris užtikrintų oro šalinimą iš patalpos.