Aplinkos apželdinimas ir tvarkymas

Aplinkos apželdinimas – baigiamasis aplinkotvarkos etapas
Aplikos apželdinimu užbaigiami visi landšafto kūrimo darbai, galutinai suformuojama bendroji sodo nuotaika, įvaizdis. Suformuota teritorijos aplinka tampa harmonijos ir poilsio erdvė, nepriklausomai nuo sklypo dydžio. Aplinkos apželdinimas ir tvarkymas

Aplinkos tvarkymo darbai
Priimant aplikos tvarkymo ir landšafto dizaino sprendimus, visų pirma, vertėtų nepamiršti esminių aplinko formavimo etapų, kurie ne tik palengvina teritorijos aplinkos kūimo darbų seką, bet ir visiems darbams suteikia reikiamos struktūros. Šie etapai, gali būti įvardijami kaip:
1. Paruošiamasis etapas (jo metu analizuojamos geodezinės sklypo nuotraukos, nustatoma grunto sudėtis ir drėgnumas);
2. Projektavimo darbai (šiuo etapu sudaromas vadinamasis „juodraštinis” landšalfto dizaino projektas, suprojektuojami takeliai, nedideli vandens telkiniai ar jų nusausinimo darbai ir pan.);
3. Sklypo žymėjimas (atraminių sienelių įrengimas, mažųjų architektūros elementų statyba, derlingo grunto klojimo darbai, apšvietimo sistemos įrengimas).
Po šių trijų etapų, kuriuos galima vadinti pagrindu aplinkos apželdinimo darbams, pradedami konretūs veiksmai, formuojant landšaftą.

Landšafto dizainas
Bendrąja prasme, landšafto dizainas – terminas apibrėžiantis visus darbus, formuojant dekoratyviąją sodininkystę, harmoningą aplinką. Kas svarbu pradedant bet kokios teritorijos apželdinimo darbus? Žinoma, visų pirma matyti, jog landšaftas, arba kitaip tariant, vietovaizdis, slepia ne tik jo sutvarkymo galimybes, bet ir trūkumus. Taigi, jūsų užduotis – išryškinti ne tik esmines menines jo savybes, bet ir atsižvelgiant į natūralius landšafto vystymosi procesus, susidoroti su keliamais iššūkiais, paslepiant ar panaikinant landšafto trūkumus. Šiuo atveju, svarbu tinkamai parinki ne tik lauko augalus, bet ir apšvietimo sitemą, tinkamą sklypo aptvėrimo būdą.

Augalų parinkimą konkrečiam sklypui
Svarbu atminti, jog pirmiausia šis darbai priklauso nuo gamtinių sąlygų (klimato, kuris sudaro sąlygas komfortiškam poilsiui ir apsprendžia augalijos pasirinkimą). Taip pat, būtina nepamiršti, jog didelė landšafto dizaino estetikos dalis priklausys nuo jo reljefo. Jis sąlygos visus inžinerinius ir meninius architektūrinius sprendimus. Būtent dėl reljefo skirtumų susiformuoja gamtinė įvairovė ir kultūrinis landšaftas, o dirva ir augalija sąlygoja įvairias apželdinimo galimybes.