Topografinės nuotraukos

Topografinis planas (toponuotrauka) – nedidelis vietovės sklypo grafinis vaizdas, stambaus mastelio (1:500–1:5000) brėžinys, sudarytas neatsižvelgiant į žemės sferiškumą. Topografiniuose planuose atvaizduojama žemės paviršiaus situacija, esantys inžineriniai tinklai, žemės naudmenos, ir žemės paviršiaus aukščiai išreikšti altitudėmis, t. y. aukščiais virš jūros lygio.

Kas nustatoma topografine nuotrauka?
Vaizduojami visi antžeminiai situacijos elementai: keliai, namai, tvoros, augmenija, vandens telkiniai ir kiti svarbūs elementai;
Vaizduojami visi po žeme einantys inžineriniai tinklai;
Atvaizduojamas objekto reljefas su altitudėmis;
Toponuotraukos suderinamos su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis;
Užsakovui pateikiamas suderintas planas tiek popierine, tiek skaitmenine forma