Topografinės nuotraukos

Rengiame topografines nuotraukas. Topografinės nuotraukos būtinos rengiant bet kokius projektavimo darbus. Topografiniuose planuose vaizduojama esama situacija, reljefas, esamos požeminės komunikacijos. Planai yra suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis ir miesto ar rajono savivaldybės statybos ir urbanistikos GIS skyriumi.