Plieninių ir aliuminių konstrukcijų darbų atlikimo kontrolė

Plieninių ir aliuminių konstrukcijų darbų atlikimo kontrolė - LST EN 1090-2:2008
Kokybiško metalo konstrukcijų patikra:
Kryžminė patikra dokumentacijos ir fakto.
Pagrindinis kokybiško konstruktyvo elementas yra kaip galima didesnė visų mazgų detalizacija ir medžiagų detalizacija.
Variacijų-modulių patikra.
Elementarių reikalavimų nesilaikymo pagal statybos taisykles.