Defektinio akto nustatymas

NEMOKAMAI Vilniaus mieste atliekame nekokybiškai atliktų apdailos darbų defektų nustatymą. Apžiūrėjus objektą, įvertinami ir vietoje nustatomi visi padaryti vykdant apdailos darbus defektai ("brokai"), jie nufotografuojami bei aprašomi kur kokie defektai ir jei pageidaujama nustatomi problemų sprendimo būdai. Po visko yra suformuojamas defektinis aktas. Esant poreikiui šiuo akto duomenimis remtis teisme įrodant atliktų darbų defektus.