Vandens valymo sistemų atnaujinimas

Atliekame vandens filtrų priežiurą, profilaktikos darbus, tiekiame dalis bei atnaujiname senas užsikišusias tiek nugeležinimo, tiek minkštinimo sistemas.
Keičiame užpildus, perdarome oro dozavimo sistemas ir kitus darbus visoje Lietuvoje.

Po sistemų atnaujinim darbų atliekema ir vandens tyrimus pagal poreikį.

Senoms sistemos būdinga jog nuo blogos vandens kokybės užsineša druskos pasiurbimai, oro inžektoriai, nuo blogo slėgio užsikiša užpildai, neprasivalo vožtuvai bei jungtys.