Stilistija

Kaimo plėtros projektai

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai pagal rengimo tikslus skirstomi į:
1) kaimo plėtros žemėtvarkos projektus miškui įveisti ne miško žemėje;
2) kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ūkio žemės valdai pertvarkyti;
3) kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti;
4) žemės ūkio ir kaimo plėtros projektus.