Kondensatas iš kamino atgal į katilą

Klausimas:
Ar kondensacinio katilo darbo efektyvumui turi įtakos iš kamino grąžintas kondensatas? Ar tik ant šilumokaičio susidaręs kondensatas virsta papildoma energija? Ar verta iš kamino grąžinti visą kondensatą į katilą?
Komentarai:
Kondensacinio katilo efektyvumui turi reikšmę kokia išmetamų dujų temperatūra. Pagrindinis taupymas vyksta kada išmetamose dujose esantis vandens garas kondensuojasi ir tada išsiskiria papildoma šiluma, kuri faktiškai reikalinga, jei reikėtų tą kondensatą išgarinti vėl. Norint taupyti su kondensaciniu katilu reikia stengtis, kad paduodama temperatūra į sistemą ar karšto vandens boilerį būtų kuo mažesnė, nes tada didesnis procentas arba net ir visas vandens garas kondensuojasi katile. Jeigu jau vandens garas kondensavosi ne katile, o kamine reiškia šiluma išsiskyrė kamine, o ne katile. Tada didelės prasmės nebelieka kondensatą išleisti būtinai per katilą. Tada daroma kaip patogiau. Galima kondensatą išleisti iš kamino atskirai. Kartais nėra tam galimybių ir įrengiamas tada kondensato nupylimas tik iš katilo.
Robertas Kleštornas, UAB Ekoklima
Atsakymai :
Ar kondensacinio katilo darbo efektyvumui turi įtakos iš kamino grąžintas kondensatas?
• Visiškai neturi, nes kondensatas bėga tiesiai į kanalizaciją per sifoną.

Ar tik ant šilumokaičio susidaręs kondensatas virsta papildoma energija?
• Taip, tik ant šilumokaičio.

Ar verta iš kamino grąžinti visą kondensatą į katilą?
• Buderus gaminiuose GB172i, GB072, GB122i, kondensatas praeina vamzdžiais į kanalizaciją, todėl jokios įtakos neturi. Didžiausias efektyvumas yra išgaunamas iš degimo produktų vertimosi į garą, bet ne iš pačio kondensato, kuris susidaro dūmtraukyje.
Vitalijus, BĮ "Siloritas"
Šiaip tai papildoma šiluma išsiskiria fazinio virsmo iš dujinės fazės į skystą metu.
Tai reiškia, kad degimo proceso metu susidarę vandens garai tik virtimo į vandenį (kondensatą) metu išskiria slaptąją garavimo šilumą.
Kai šitai vyksta katilo šilumokaityje, tada jis tą šilumą pasisavina ir perduoda naudingai šildomam katilo vandeniui.
Kadangi gamtoje ir technikoje nėra šimtaprocentinio naudingumo koeficiento, tai santykinai maža dalis tų susidariusių vandens garų kartu su degimo produktais patenka į kaminą ir tik ten kondensuojasi, išskirdami tą slaptąją garavimo šilumą. Tačiau ji jau būna nunešama ir pašalinama kartu su degimo produktais. O tas susidaręs kamine kondensatas jau praktiškai naudos nebeatneša, nes jo temperatūra būna artima katilo vandens temperatūrai, o ir jo kiekis pakankamai mažas, kad būtų galima į jį nekreipti dėmesio.
Todėl, jei tai yra patogu ir nieko nekainuoja papildomų išlaidų, tai galima kamino kondensatą grąžinti į katilą, bet jeigu tam reikia kažko papildomo, tada neverta.
gerai, jeigu kaminas švarus. O jeigu nelabai, tada dar labiau neverta teršti katilo šilumokaičio degimo paviršiaus.
Todėl daugelis gamintojų paišo schemas su atskirais kondensato nuvedimais iš katilo ir iš kamino bei nesuka sau dėl to galvos.
Pažiūrėkite katilo gamintojo deklaruojamoje energetinių duomenų lentelėje, kokia procento dalis šilumos nuostolių su degimo produktais ir pan. Turėkite galvoje, kad nuostoliai su degimo produktais didžiąja dalimi apima tai, kad degimo produktai vis tiek būna šiltesni už aplinkos temperatūrą, todėl didžioji dalis nuostolių būna dėl temperatūros, o ne dėl išnešamų vandens garuose slaptosios garavimo šilumos.
Dr. Arūnas Stikliūnas, Gilius ir Ko, UAB
 
Sritis:
Sritis: