Nuotekų valymo įrenginių projektavimas sodo sklype

Klausimas:
Iš kokių institucijų reikia gauti leidimą norint parengti projektą nuotekų valymo įrenginio projektavimui sodo bendrijoje esančiam gyvenamajam namui su išvalyto produkto išleidimu į nedidelį upelį, kurio vandenį daržų laistymui ir kitoms reikmėms naudoja daug sodininkų.
Komentarai:
Dėl leidimo valymo įrenginio projektavimui kreipkitės į artimiausius projektuotojus savo savivaldybėje, kurie jums suprojektuos ir suderins leidimus statybai. Jie atsižvelgdami į sanitarines zonas, gruntą ir kitas sąlygas parinks vietą ir kai bus suderintas projektas, turėsite leidimą statyti valymo įrenginius ir leisti išvalytą vandenį ar į upelį, ar sugerdinti į gruntą ir pan.
Buitinių nuotekų valymo įrenginio projektavimui sąlygas išduoda regiono aplinkos apsaugos departamentas.
Jums reikia parengti nuotekų sistemos projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Skaitykite: STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“.
 
Sritis:
Sritis: