Ateities valymas su probiotikais

Artėjant naujo reglamento įsigaliojimui, kai mažuosiuose valymo įrenginiuose (iki 5m3 per parą nuotekų), bendrojo fosforo koncentracija valytose nuotekose negali viršyti 5 mg/l, o bendrojo azoto – 25 mg/l, atsirado daug painiavos ir sumaišties, kad senus nuotekų valymo įrenginius reikės permontuoti. Ateities valymas su probiotikais

To paskatoje, UAB „Švaistė“, atsižvelgdama į kitų šalių praktiką ir naujausius mokslinius pasiekimus, nuo 2018 metų pabaigos savo gaminamuose mažuosiuose buitinio valymo įrenginiuose pradėjo tyrimus su Lietuvoje dar nauja, ekologiška probiotikų technologija, kuri, tikimės, nuramins tiek gamintojus, tiek vartotojus.

Probiotikai - natūralūs mikroorganizmai, kurie suaktyvina ir pagerina biologinio valymo įrenginyje veikiančių mikroorganizmų veiklą.

Biologinio valymo įrenginiuose naudojama kelių rūšių specifinė probiotikų kompozicija ir jų įvedimo RMD technologija, kurie efektyviai skaido azoto ir fosforo junginius: 2019 metų vasario ir kovo mėnesiais, kai nuotekų temperatūra buvo 6 laipsniai, UAB „Švaistė“ biologinio valymo įrenginys BV-GP-0.8 (1-5 gyventojams) su probiotikais. Vidutiniai bandymų nuotekų išvalymo rezultatai: amonio azoto išvalymo lygis – 99,40% , Kjeldalio azoto 96,60%, bendras azoto junginių (su nitratais ir nitritais) 58,60%, Fosforo junginių 83,51% (Testuojama SPSC).

Gauti rezultatai pranoko visus lūkesčius ir yra ženkliai geresni, nei reikalauja „Nuotekų tvarkymo reglamentas“. Ir dar svarbu, kad azoto junginiai šalinosi prie minėtų 6 laipsnių, kai tradicinėse technologijose azoto junginiai pradeda šalintis esant didesnei nei 12 laipsnių temperatūrai. Tai reiškia, kad ši technologija praplečia azoto junginių valymą nuo 4-5 mėnesių per metus iki 8-9 mėnesių. T.y. dvigubai ilgesnis laikotarpis!!!

RMD: Probiotikų naudojimas valymo įrenginiuose ne tik efektyvus, bet ir nesudėtingas. Integruojama UAB „Švaistės“ sukurta RMD probiotikų įvedimo sistema.

Biologinis valymo įrenginys: J1 galima pritaikyti jau veikiančiuose senesniuose biologinio valymo įrenginiuose, nebūtina jų keisti, norint pasiekti „Nuotekų tvarkymo reglamente“ nustatytas normas. Kaip tai veiktų kitų gamintojų įrenginiuose - reikėtų plačiau išbandyti.

Parengta pagal Švaistė UAB medžiagą
1 atsiliepimai
ne
2020-06-22,
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Laba diena, Norėčiau gauti daugiau informacijos apie Buitinių nuotekų valymo įrenginio BV-GP-0.8 - kainą (įrenginio, jo konstravimo "iki galo"), jo eksploataciją.