Santechnikos darbai

Įvairūs santechnikos darbai reikalauja didelės patirties, ir žinių, todėl patariame rinktis tik kvalifikuotus meistrus. Namo kanalizacijos sistemą apima atliekų vamzdžiai, ventiliacijos vamzdžiai ir nuotekų surinkimo įrenginiai. Vandentiekio ir namų nuotekų valymo įrenginiai turi užtikrinti, kad vandentiekio sistema bus saugi ir tinkama ilgalaikiam naudojimui. Svarbu, kad santechnikos darbai nepažeistų esamos pastato konstrukcijos bei estetinės išvaizdos. Santechnikos darbai


Priklausomai nuo namo dizaino, kanalizacijos įrengimas turi skirtingas charakteristikas, instaliavimo, medžiagų sąnaudas. Atliekų bei ventiliacijos vamzdžiai paprastai yra tie patys vamzdžiai, jais nuotekos, garai ir dujos yra šalinamos iš sistemos. 100 – 110 mm diametro vertikalus vamzdis tarnauja kaip pagrindinis kelias šalinant atliekas, vandens garus ir dujas iš namų. Pagrindinis vamzdis taip pat veikia kaip surenkamų dujų ventiliacija. Nuotekų dujos turi blogą kvapą, gali sukelti sunkias ligas ir kai kuriais atvejais, gali būti sprogios. Esant šaltam orui, išeinančiose dujose yra vandens garų, todėl gali susiformuoti ledo sluoksnis, kuris pakankamai sustorėjęs gali uždaryti kamino ventiliaciją. Netinkamai atlikti santechnikos darbai gali paskatinti nuotekų dujų infiltraciją į namus. Stovai tiesiami atvirai sienomis, kolonomis arba paslėptai sienų vagose, šachtose, paliekant prieinamus revizijų dangtelius. Nuotekų stovai daromi vertikalūs. Prireikus pakeisti stovo vietą, jame galima įmontuoti atotrauką ar gulsčiąją dalį. Kai dėl didelio nuotekų debito į stovą gali nebepatekti oro, įrengiamas papildomas vėdinimo stovas. Prie vėdinimo stovo sanitariniai prietaisai nejungiami. Abu stovai sujungiami kas antrame aukšte, apačioje – po žemiausiu nuotaku, viršuje – aukščiau revizijos ar sanitarinio prietaiso viršaus, įžambiuoju trišakiu su aukštyn nukreipta atšaka. Stovai prie išvadų arba gulsčiųjų dalių jungiami, atsižvelgiant i pastato aukštį taip, kad skystis, keisdamas tekėjimo kryptį iš vertikalios į horizontalią, nesudarytų patvankos, trukdančios įtekėti nuotekoms iš sanitarinių prietaisų bei kitų įlajų, įrengtų aukšte virš išvado ar gulsčiosios dalies.

Buitinių nuotekų šalintuvų nuotakai tiesiami virš grindų arba palubėje. Tiesimo pobūdis priklauso nuo sanitarinio prietaiso tipo, jo įrengimo vietos ir galimybių išlaikyti reikiamą nuolydį. Visi santechnikos darbai atliekami atsižvelgiant į pastato konstrukciją bei sanitarinių prietaisų išsidėstymą. Plautuvių ir praustuvų nuotakų, tiesiamų virš grindų, ašis daroma 80- 100 mm aukščiau grindų. Palubės nuotakai montuojami kiek galima arčiau lubų. Nuotakai su stovais virš grindų jungiami įvairiais trišakiais, keturšakiais, šakočiais, rinktuvais; palubėje, rūsyje ar techniniame aukšte – tik įžambiniais trišakiais ar keturšakiais.

Prie kiekvieno buitinio sanitarinio prietaiso ir prie kiekvienos gamybinių nuotekų įlajos reikia primontuoti hidraulinę užtvarą, jeigu jos nėra jų konstrukcijoje. Santechnikos darbai atliekami taip, kad prireikus būtų paprasta remontuoti. Nuotekos iš žemiau patvinimo lygio įrengtų įlajų turi būti šalinamos keltuvais arba, išimtinais atvejais, per automatinius ištvinimo saugos įtaisus.