Projektų ir statinių ekspertizės

Įmonei UAB „Ekspertika" suteikta teisė atlikti statinio projekto bendrąją ekspertizę ir statinio ekspertizę. Ekspertizės atliekamos šių kategorijų statiniams:
- ypatingi statiniai;
- statiniai, įrašyti į Valstybės investicijų programą;
- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
- kultūros paveldo statiniai.

UAB „Ekspertika" atlieka projekto ekspertizės darbus šiose srityse:
- sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, konstrukcijų, susisiekimo, gamybos (paslaugų) technologijos;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
- šilumos gamybos (šilumos įrenginiai iki 120 MW galios ir iki 25 MPa slėgio, kogeneracinės jėgainės iki 120 MW galios) ir tiekimo, šildymo;
- vėdinimo ir oro kondicionavimo;
- dujotiekio;
- elektrotechnikos (iki 400 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
- apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos;
- procesų valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, gaisrinės saugos.