Kokia reikalaujama gelžbetoninių surenkamų namų sienų šiluminė varža

Klausimas:
Mes galvojame statyti surenkamą gelžbetoninį gyvenamą namą. Tokius namus šiuo metu Lietuvoje siūlo kelios įmonės: "Markučiai", "Aksa", "Betonika". "Markučių" statomų surenkamų gelžbetoninių namų deklaruojama sienų šiluminė varža yra 4,8 kv.m. K/W, trisluoksnės sienos (jų šiltinti nebereikia). "Aksa" namai apie 5, o "Betonika" - 6 kv.m K/W. Mane domina, ar Markučių statomų namų varža (4,8) tinkama ir užtektina tokiems namams? Ar ji ne per maža? Ar tokie namai šilti? Ar nebus problemų pridavinėjant užbaigtą namą? Ar toks namas atitiks reikalavimus? Kokia reikalaujama gelžbetoninių surenkamų namų sienų šiluminė varža?
Komentarai:
Pagal dabar galiojantį STR 02.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, gyvenamiesiems pastatams sienų šilumos varža turi būti ne mažiau 5 m2W/K, o atitvarų, besiribojančių su gruntu – ne mažiau 4 m2W/K. Kadangi naujiems pastatams gali reikėti atlikti pastato energetinį įvertinimą, namai, kurių sienų varža neatitinka reikalavimų, gali būti problematiški tiek pridavimo, tiek pardavimo atveju. "Betonika" atliko savo gaminamų trisluoksnių sienų šilumos varžos skaičiavimus KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės šiluminės fizikos laboratorijoje, todėl mūsų deklaruojama šilumos varža yra patvirtinta mokslininkų, mes galime pateikti tą įrodančius dokumentus.
Audronė, UAB Betonika
 
Sritis:
Sritis:
 
Klausk
eksperto