Automatinis geležies šalinimo filtras AUTOTROL IRA-13T

Šis automatinis geležies šalinimo filtras skirtas šalinti iš vandens geležį, amonį, mechanines priemaišas, naikina vandens blogą kvapą (sieros vandenilio, geležies). Filtras sudarytas iš dviejų kolonų: pirmoje oro kompresoriaus pagalba vanduo maišomas su oru, kad esanti deguonis dvivalentę geležį suoksidintų iki trivalentės. Antroje kolonoje – ištirpusi ir išktitusi geležis, bei mechaninės priemaišos sulaikomos specialiu oksidaciniu užpildu ir aukštos kokybės skirtingos frakcijos kvarciniu smėliu.Sulaikyti teršalai, atbuline vandens srove išplaunami į kanalizaciją. Filtras prasiplovimui naudoja vandenį ir plaunasi nustatytu laiku.

Filtruotas vanduo skaidrus, puikaus skonio, vandenyje lieka visi žmogaus organizmui naudingi mikroelementai. Šis vanduo atitinka Lietuvos higienos normą HN 24:2003

Įmonės rekvizitai:

Verkių g. 34B, 08221 Vilnius