Automatinis minkštinimo filtras RIVERSOFT 15

Šis filtras šalina vandenyje esančias kalkes(Ca ir Mg) ir nedidelius ištirpusios geležies (Fe) kiekius iki 1 mg/l. Veikimas paremtas jonų mainų reakcija. Automatinis filtro plovimas tiesiogiai priklauso nuo suvartoto vandens kiekio. Filtras regeneracijai (prasiplovimui) naudoja vandenį ir tabletinė druska (NaCl).

Būtinos techninės įtengimo sąlygos:
Vandes slėgis sistemoje nuo 2,0 iki 7,0 bar
Elektros lizdas (220V/50Hz)
Kanalizacja
Paklausimas
visiems