Statybų projektų valdymas ir techninė priežiūra

Savo srities specialistai siūlo Jums statybos projektų valdymo paslaugą. Užtikriname aukštą visų statinio elementų kokybę ir galimybes atlikti visus reikalingus darbus tiksliai pagal grafiką.

Statyba rangos būdu yra pats populiariausias statybos organizavimo būdas, kurio esmę sudaro tai, kad statybos darbus atlieka statytojo (užsakovo) pasitelktas rangovas ar rangovai, su kuriuo sudaroma rangos sutartis ir kuris prisiima visą ar didžiąją dalį statybų organizacinės naštos ir rizikos.

Statinio projektų valdymas - statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir kitus su ja susijusius darbus organizuoja statinio statybos valdytojas. Ši veiklos sritis apima darbus, pradedant parengiamuoju statybos periodu ne statybos aikštelėje, statybos aikštelės paruošimu, medžiagų ir įrengimų tiekimo organizavimu, rangovinių bendrovių parinkimu, darbų organizavimu statybos vietoje, baigiant - objekto perdavimu eksploatavimui.

Vienas iš svarbiausių įmonės tikslų vykdant generalinio rangovo funkcijas - užsakovo funkcijų atlikimas ne tik statybos darbų metu, bet ir kitose stadijose - nuo idėjos iki statybos darbų garantinio laikotarpio pabaigos.

Statinių rūšys, kuriose atliekame genrangovo funkciją – pramoniniai, komercinės paskirties ir gyvenamieji pastatai.

Statybos rūšys, kuriose atliekame genrangovo funkciją - naujo statinio statyba ir statinio rekonstravimas.

Jūs turite statybos projekto idėją - mes ją įgyvendiname greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!