Energetinis sertifikavimas visoje Lietuvoje

Atliekame namų, pastatų bei butų energetinį sertifikavimą visoje Lietuvoje. Turime 10 metų patirtį.
Energetinis sertifikavimas - reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas, priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.
Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas:
*prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, įvertinant esamą daugiabučio namo energinį naudingumą, nustatant esamą daugiabučio namo energinio naudingumo klasę;
*įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, namo energinis naudingumas įvertinamas siekiant nustatyti namo energinio naudingumo klasės pokyčius ir teisę į Valstybės paramą, kuri numatyta Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme;
*prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;
*prieš įforminant pastato pardavimą;
*prieš įforminant pastato nuomą;
*prieš pripažįstant tinkamu naudoti naujai statomo ar kapitaliai remontuojamo pastato dalis, kurios gali būti naudojamos neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta.