Statybos projekto valdymas

Projektavimo valdymas / koordinavimas - užsakovo poreikių išsiaiškinimas, galimybių įvertinimas, veiksmų, pajamų/išlaidų, planų sudarymas, projektuotojų komandos parinkimas, rengiamo techninio projekto sprendinių ekspertinė analizė ir kt.
Teritorijų planavimo valdymas / koordinavimas - darnaus teritorijų vystymo ir žemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos ir kitų priemonių nustatymo, gyvenamųjų vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimo, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymo, visuomenės ir privačių interesų suderinimo procesų valdymas ir koordinavimas.
Statinio projekto ir statinio ekspertizės valdymas / koordinavimas - projekto ar esamo/statomo statinio atitikimo esminiams statinio reikalavimas įvertinimo valdymas/koordinavimas.
Statinio inžinerinių sistemų optimizavimas - mūsų patirtis leidžia pateikti kompetentingus praktinius pasiūlymus, kurie pasireiškia nepagristų projekto sprendinių korekcijomis. Inžinerinių sistemų optimizavimas leidžia sumažinti projekto kaštus, nemažinant projekto vertės.