Statinių techninė priežiūra


Statinio statybos techninė priežiūra - statinio statybos darbų būklės stebėjimas, kokybės tikrinimas ir kontrolė ir kitų STR 1.06.01:2016 „Statinio statybos techninė priežiūra“ numatytų statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigų vykdymas.
Statinių techninė priežiūra - nuolatinis statinio būklės stebėjimas, statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.
Techninės būklės vertinimas - vertinant statinių techninę būklę yra nustatoma konstrukcijų defektai, pažeidimai ir prognozuojamos jų plitimo tendencijos, be to atliekami konstrukcijų laikomosios galios patikrinamieji skaičiavimai, įvertinant esamą ar planuojamą apkrovą ir kitokius galimus poveikius.
Ozo g. 41, LT-07171 Vilnius