Nuotekų valymo įrenginiai

Švaistė UAB
Metalo 13B, Vilnius
picture-11114660.gif

Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai kaina nuo

Buitinių nuotekų biologiniai valymo įrenginiai BV-GP tipų skirti valyti nuo 0,8 iki 7,0 m3/parą, t.y. aptarnauti iki 42m žmonių. Šie nuotekų valymo įrenginiai yra skirti buitinėms nuotekoms valyti iš gyvenamųjų patalpų, įmonių buitinių patalpų. Juos siūlpme įsigyti privačių, individualių namų savininkams, kurie, dėl vienokių ar kitokių priežasčių, negali savo namo nuotakyno, prijungti prie bendrų centralizuotų nuotakyno tinklų.Įrenginių talpyklų savybės: įrenginių talpos gaminamos iš polipropileno. Talpų gamyboje vadovaujamasi LST-EN 12573 standartu. Visos įrenginių talpos ženklinamos CE ženklu.
Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai
Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai kaina nuo
Kaina: 1150 EUR/vnt.