Elektros instaliacijos montavimas

Klausimas:
Turiu kelis klausimus dėl elektros instaliacijos sodo namelyje. Ar gerai, kai laidai plastikiniuose gofruotuose vamzdeliuose sudėti tarp polistireno lakštų juo šiltintoje sienoje? Kokius automatus pasirinkti rozetėms, ar tinka B16 (galingų įrenginių nenumatoma)? Ar B16 automatą išmuš pirmiau nei C16? Nuotėkio rėlė pajungiama iš apačios padavus nulį bei fazę, o viršuje išeina į automatukus? Ar nuotėkio rėlės veikimas turi ką nors bendro su įžeminimu? Taip pat domina ar tokia seka skydelyje tinkama: 1. įvadinis dvipolis automatas C16 atjungiantis ir fazę ir nulį vienu metu; 2. kontrolinis el. skaitiklis montuojamas ant DIN bėgelio matuojantis tik sodo namelio vartojamą energiją; 3. nuotėkio rėlės; 4. automatukai.
Komentarai:
Elektros instaliacija ant degių paviršių turėtų būti montuojama nedegiais kabeliais (pvz. HDGs, NHXH ar pan. markės), kurie būtų įverti į mechaninę apsaugą užtikrinančius instaliacinius vamzdžius (rekomenduotina nedegius). Visiems standartiniams buitiniams 16A 230V kištukiniams lizdams, kurie yra prijungti 3×2,5 mm² kabeliu yra tinkamas tiek C16A, tiek B16A automatinis jungiklis. B16A perkrovos srovė yra mažesnė, tad suveiks greičiau, tačiau buityje skirtumo praktiškai nepasijusite, nes trumpojo jungimo atveju abiejų tipų automatinių jungiklių suveikimo srovės vienodos.
Srovės nuotėkio relės (kitaip dar vadinama skirtuminių srovių apsauga) fazinis ir nulinis laidininkai yra jungiami taip kaip yra numatęs to konkretaus įrenginio gamintojas. Nuotėkio relė skirstomajame skydelyje yra jungiama taip kaip yra patogiau jos montavimo metu: jeigu "L" ir "N" įėjimas iš viršaus, tuomet išėjimas bus apačioje arba atvirkščiai. Jeigu elektros instaliacija yra montuojama mediniuose, karkasiniuose namuose arba kitokiais degiais paviršiais, tuomet tokią elektros instaliaciją papildomai rekomenduotina jungti per nuotėkio relę, kuri tuo pačiu atliks papildomą priešgaisrinės apsaugos funkciją. Kad ši apsauga būtų efektyvi absoliučiai visi kabeliai (ir visos atšakos), kurie yra prijungti prie srovės nuotėkio relės turi turėti apsauginio įžeminimo ("PE") laidininką, kuris turi būti prijungtas prie skirstomojo skydelio apsauginio įžeminimo kontaktų. Ši sąlyga yra būtina tuo atveju, kuomet kurioje nors prijungtų prie nuotėkio relės kabelių vietoje, esant pablogėjusiam kontaktui, pradėjus kaisti kabeliams atsiras natūralus srovės nutekėjimas į apsauginio įžeminimo laidininką ir nuotėkio relė suveiks dėl atsiradusio fazinių ir nulinio laidininkų srovių skirtumo. Pagrindinė apsauginio įžeminimo laidininko elektros instaliacijoje paskirtis yra apsaugoti elektros įrenginių naudotoją nuo prisilietimo įtampos, kuri dėl įrenginio gedimo gali netikėtai atsirasti įrenginio korpuse, o kaip papildoma yra priešgaisrinė funkcija, kuri yra aprašyta aukščiau.
Skirstomajame skydelyje gali būti ir Jūsų paminėta automatinių jungiklių montavimo seka. Lietuvos sąlygomis vienfazio tinklo elektros instaliacijoje pakanka ir vienpolio įvadinio automatinio jungiklio (atitinkamai trifaziame – tripolio), kadangi nulinis laidininkas AB ESO elektros apskaitos skyde yra įžemintas, todėl papildomas nulinio laidininko atjungimas neturi praktinės naudos, o tik yra papildomas judantis kontaktas, kuris sąlyginai didina nulinio kontaktinio sujungimo patikimumo riziką ir sąlyginai mažina elektros energijos tiekimo patikimumą. Jeigu planuojama jungti keletą atskirų kabelių prie atskirų automatinių jungiklių ir šią grupę automatinių jungiklių reikia prijungti prie srovės nuotėkio relės, tuomet atitinkamai nuosekliai sujungus visą reikalingą schemą tos kabelių grupės turės ir papildomą apsaugą nuo prisilietimo įtampos įrenginio korpuse. Tik reikėtų prisiminti, kad kurioje nors vienoje vietoje atsiradus gedimui ir suveikus nuotėkio relei, vienu metu bus atjungtos visos kabelių grupės, kurios buvo prijungtos prie šios nuotėkio relės. Naudojant nuotėkio reles apšvietimui, rekomenduotina naudoti bent keletą, tuomet dėl gedimo atsijungus apšvietimui vienose patalpose, liks neatjungtas kitų patalpų apšvietimas. Taupant skirstomojo skydelio vietą taip pat galima naudoti ir kombinuotas srovės nuotėkio reles, kurios turi perkrovos, trumpojo jungimo ir skirtuminių srovių apsaugas (pvz., C10+30mA).
Mindaugas Žiūkas, UAB "MINELEKTRIKAS"
 
Sritis:
Sritis:
 
Klausk
eksperto