Kada kreiptis į ESO dėl elektros pajungimo

Klausimas:
Įsigijau naujos statybos namą 50 proc. baigtumas. Elektra yra atvesta šalia sklypo. Tęsiant įsirengimo darbus labai reikalinga elektra. Kokiame etape galiu kreiptis į ESO dėl elektros pajungimo (name el. instaliacija dar neišvedžiota)?
Komentarai:
Į AB ESO galima kreiptis net ir tuoj pat dėl namo statybinio įvado įrengimo. Tam iš pradžių reikėtų pakloti įvadinį kabelį nuo elektros skydo, kuriame bus elektros apskaita iki reikalingos vietos ir sumontuoti bent jau statybinį elektros skydelį su skirtuminių srovių apsauga (nuotėkio rele) ir keliais kištukiniais lizdais (toks skydelis paprastai kainuoja apie 100 eurų). Dar reikia atlikti įvadinio kabelio izoliacijos ir apsauginio įžeminimo kontaktų matavimus bei parengti reikalingus dokumentus (juos gali rengti tik atestuota įmonė). Šių dokumentų pagrindu Valstybinė energetikos inspekcija išduos pažymą apie elektros įrenginių patikrinimo būklę ir tuomet AB ESO su namo savininku sudarys elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį, sumontuos skaitiklį ir pradės tiekti elektrą.
Jeigu jau yra žinoma būsima namo elektros skirstomojo skydelio vieta ir jau yra kur montuoti (pvz. garaže), tuomet rekomenduotina iš karto montuoti reikalingą namo elektros skydelį, jame sumontuojant nuotėkio relę, automatinius jungiklius, trifazį ir 1-2 vienfazius kištukinius lizdus. Toliau montavimo ir matavimų darbus atlikusi įmonė parengia reikalingus dokumentus, Valstybinė energetikos inspekcija išduoda pažymą, AB ESO sudaro su sutartį ir pradedama tiekti elektra.
Rekomenduočiau prašyti montavimo darbus atlikusią įmonę atlikti visus reikalingus veiksmus ir prašyti gauti bei Jums pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą. Tokiu būdu išvengtumėte galimų rūpesčių, jeigu kas nors įvyktų neplanuotai ar įvyktų kokia nors klaida.
Mindaugas Žiūkas, UAB "MINELEKTRIKAS"
Galite kreiptis tik dėl laikino įvado (statybos laikotarpiui). Prieš tai turite įsirengti laikiną paskirstymo skydelį su komutacija, susimontuoti el. kabelį, reikiamo skerspjūvio, nuo KAS iki Jūsų laikino paskirstymo skydelio, pasimatuoti varžas. Siūlyčiau kabelį susimontuoti tokį koks bus reikalingas ateityje, kad nebereikėtų persidarinėti, o paskirstymo skydelį montuoti tokio gabarito ir toje vietoje, kur bus numatytas pastovus skydas.
Gintaras Chodkevičius, Elektropolis Esa, uab
Kreipkitės į ESO jau dabar, kad išduotu elektros objekto prijungimo technines sąlygas. Lygiagrečiai jau galite atvesti įvadinį kabelį į namą nuo ESO apskaitos skydo ir namo viduje sumontuoti elektros skydelį su automatiniais saugikliais ir kištukiniais lizdais.
Gavę ESO technines sąlygas turėsite atliktus darbus priduoti Valstybinei energetikos inspekcijai, todėl darbai turi būti atlikti pagal visus galiojančius norminius teisės aktus.
Laurynas, MB "Laustata"
 
Sritis:
Sritis: