Išjungus taupančią lemputę ji dega

Klausimas:
Pas mane iškilo tokia problema, išjungus iš jungiklio taupančią lemputę, ji vis vien dega, bet labai neryškiai. Įsukus kaitrinę lemputę nebemirksi. Kame galėtų būti priežastis?
Komentarai:
Visa esmė yra lemputėje, joje yra tokia plokštė kurioje užsikrovęs kondensatorius išsikraudinėdamas verčia lempute mirksėti. Elektros srovė per lempute tikrai neteka. Pasitaiko tokių taupančių lempučių kurios mirksi jas išjungus taip jau yra kažkas nedadirbta lemputės schemoje.
Problema jungiklyje, tikriausiai jungiklis yra su pašvietimu. Jei išimsite iš jungiklio pašvietimo lemputę, taupančioji lempa nebemirksės.
Irmantas, Ekspertai.lt
Klausk
eksperto