Ar privaloma samdyti statybos vadovą

Klausimas:
Statysiu ūkio būdu ir privalau nusisamdyti statybos vadovą. Kokios jo pareigos ką jis turi daryti ? Kokia statybos žurnalo paskirtis, kas jo gali pareikalauti, ar jis reikalingas priduodant namą? Ar statybos vadovas turi būti pasamdytas pagal darbo sutartį ar užtenka pasamdyti kaip zmogų?
Komentarai:
vadovaujantis STR:
18.5. statybos darbų žurnalą (žr. STR 1.08.02:2002 4 priedą). Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti statant statinius, kurių statybai yra reikalingas statybos leidimas, neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu (rangos ar ūkio) statinys statomas.
19. Kai statomi nesudėtingi statiniai ar jų dalys, ar atliekamas statinio paprastasis remontas, 18 punkto reikalavimai yra netaikomi arba taikomi iš dalies [4.1].
Statybos žurnalą privaloma pateikti, kartu su kitais dokumentais, kuomet teiksit prašymą patvirtinti Deklaraciją apie statybos darbų užbaigimą.
Statybos darbų vadovu galite būti ir Jūs pats, jeigu statote vienbutį ar dvibutį namą, Jūs privalote informuoti statybos priežiūros institucijas (infostatyba) apie pasamdytą rangovą ir techninės priežiūros specialistą ne vėliau kaip dvėjų savaičių laike nuo statybos darbų pradžios. Statybos darbų pradžia ir liti atliekami statybos darbai turi būti įrašyti į statybos darbų žurnalą.
 
Sritis:
Sritis: