Kas gali būti statybos vadovu

Klausimas:
Gavau leidimą (patalpinta IS infostatyba) naujo pastato statybai, gyvenamo namo plotas 52m2, svirno 24m2. IS infostatyba reikalingas pranešimas įrašyti statybos vadovą, jo duomenis. Kas gali būti tuo vadovu, kokia jo turi būti kvalifikacija, profesija, atestatas? Ar gali juo būti projektą atlikęs asmuo? Ar iš vis jis reikalingas? Statybą vykdysiu pats be rangovo. Prašau padėti susiorientuoti.
Komentarai:
Kadangi namas ir svirnas yra nesudėtingi statiniai, jiems neprivaloma teikti pranešimo apie statybos pradžią; šiuo atveju statybos vadovas gali turėti tik aukštojo mokslo statybos inžinerijos diplomą, jam kvalifikacijos atestatas nesudėtingų statinių statybai nėra būtinas.
Sstatybos vadovu galite būti, jeigu jūsų išsilavinimas yra aukštasis inžinerinis (VGTU, KTU ir pan.). Arba turit samdyti. Tačiau šiuo atveju, kai jūsų pastatai yra nesudėtingi (turbūt), statybos vadovas yra nereikalingas apskritai, pranešti INFOSTATYBA sistemoje taip pat PRIEVOLĖS (PAREIGOS) nėra. LR Statybos įstatymas, 14 straipsnis. Statytojo (užsakovo) pareigos ir teisės.
Dalius Viršilas, VŠĮ Statybos Teisė
Jūsų gyvenamasis namas ir svirnas yra priskiriami nesudėtingųjų pastatų kategorijai, todėl nėra prievolės pranešti apie statybos pradžią ir pagrindinių sričių vadovų pasamdymą VTPSI (skaitykite ant statybos leidimo).
Nesudėtingųjų statinių statybai gali vadovauti statybos inžinierius (atestatas nebūtinas). Projektą atlikęs asmuo gali eiti statybos vadovo pareigas, jei jis yra statybos inžinierius.

Jei statinys būtų neypatingosios kategorijos, tuomet viskam gali vadovauti tik atestuoti asmenys.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
Gali būti darbų vadovas arba techninis prižiūrėtojas, vieną iš jų būtina turėti, nes nepriduosit pastato. Beje techninis prižiūrėtojas turi būti apsidraudęs savo veiklą, taigi atitinkamai brangesnis.
Ramunė Matijošienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis:
 
Klausk
eksperto