Kaimynų sutikimas statyti 1,8 m aukščio metalinę tvorą

Klausimas:
Noriu statyti metalinę tvorą 1,8m aukščio. Ar reikia kaimynų sutikimo man? Šiaurinė pusė.
Komentarai:
Prie sklypo ribos (konstrukcijomis neperžengiant sklypo ribos) galima statyti iki 2m aukščio, daugiau kaip 50% peršviečiamas tvoras (įskaitant stulpų, pamato plotą) be kaimyno sutikimo.
Norint statyti tvorą ant sklypo ribos (konstrukcijomis peržengiant sklypo ribą), nepriklausomai nuo prašviečiamumo, reikalingas kaimyno sutikimas.
Norint statyti neperšviečiamas tvoras arba peršviečiamas mažiau kaip 50% prie ar ant sklypo ribos, reikalingas kaimyno sutikimas.
Norint statyti neperšviečiamas tvoras be kaimyno sutikimo privaloma su visomis tvoros konstrukcijomis atsitraukti nuo sklypo ribos 1 metrą.

Tvoroms, kurios statomos kurorte, saugotinoje teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kultūros paveldo apsaugos zonoje, būtinas projektas ir statybos leidimas, t.p. ir visoms tvoroms, kurios aukštesnės nei 2m reikalingas projektas ir leidimas.

STR1.05.01:2017 7 priedas
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: