Akredituotas sandarumo bandymas

Sandarumo bandymas, tai tyrimas, kurio metu nustatomas pastato sandarumo lygis ir konkrečios nesandarios vietos. Nustatytas sandarumo lygis lyginamas su techniniuose standartuose nurodytomis normomis ir pateikiama detali ataskaita.

Sandarumo bandymas atliekamas griežtai laikantis tarptautinio techninio standarto - LST EN ISO 9972:2015, kuris apibrėžia šiuos pagrindinius kriterijus:

1. kokios atmosferos sąlygos tinkamos atlikti sandarumo testą;
2. kokie testo žingsniai turi būti atlikti ir kokia jų tvarka;
3. kaip interpretuoti gautus rezultatus remiantis galiojančiu statybos techniniu reglamentu.

Nuo 2014 m. esame įsteigę "Pastatų sandarumo bandymų laboratoriją". Turime įdiegę Kokybės vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018 "Tyrimo, bandymų ir bandymo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)". Nuo 2015 m. mums suteiktas akredituotos Pastatų sandarumo bandymų laboratorijos statusas.