Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, termoviziniai tyrimai

Mūsų paslaugos – energijos taupymo ir išsaugojimo pastatuose tyrimai; pastatų energinio naudingumo sertifikavimas bei statinių techninė priežiūra ir kt. Pastato atitvarų šilumą izoliuojančioms savybėms įvertinti atliekame termovizinį tyrimą, išmatuojame atitvarų šiluminę varžą bei nustatome sandarumą orui. Pastatų šilumą izoliuojančias savybes bei sandarumą nustatome pagal atitinkamas metodikas, naudojame precizinę matavimo įrangą, skaitmeninio modeliavimo programas.