Pastatų sandarumo testas būtinybė

Pastatų sandarumo lygis tampa vis svarbesnis faktorius statyboje. Norint ekonimiškai eksploatuoti pastatus neužtenka vien pasikliauti aukšta atitvarų šilumine varža, bet būtina turėti ir sandarias atitvaras. Nuo 2013-12-18 įsigaliojo „STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas", kuris apibrėžia naujų pastatų sandarumo lygį.
Pastatų sandarumo testas būtinybė

C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti taip, kad jų sandarumas, išmatuotas pagal LST EN 13829:2002 „Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neturėtų viršyti lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.

Eil. Nr.

Pastato paskirtis

Pastato energinio naudingumo klasė

Oro apykaita kartais per valandą

1

Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo

C, B

1,5

A, A+, A++

0,6

2

Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų, sporto, transporto, specialioji ir poilsio

C, B

2

A

1,5

A+, A++

1

Pastato nesandarumo problema ypatingai išryškėja žiemos metu, kai per pastato plyšius, broko vietas pradeda skverbtis šaltas lauko oras, kurį reikia sušildyti šildymo sistemai. Taip didėja kaštai už patalpų šildymą. Taip pat svarbus sandarumas yra ir šaldomiems pastatams, kur reikalinga neleisti prasiskverbti šiltam lauko orui.

SANDARUMO PATIKRINIMAS
Matavimo metu sukaupiami duomenys ir apdorojus kompiuterine programa, pagal LST EN 13829 reikalavimus, pateikiama pastato sandarumo ataskaita. Ataskaitoje nurodomos konkrečios pastato nesandarumo vietos ir esant galimybei pateikiamos jų termografinės nuotraukos. Atlikus sandarumo bandymą taip pat galima sužinoti ir bendrą plyšių plotą konstrukcijose.
Pastato sandarumo matavimas jums padės:
• Sužinoti sandarumo lygį;
• Vietas, pro kur vyksta lauko oro infiltracija;
• Sužinoti bendrą plyšių plotą konstrukcijose;
• Apsispręsti dėl perkamo pastato kokybės;
• Patikrinti atliktų statybos darbų kokybę;
• Patikrinti sandarinimo darbų kokybę;
• Patikrinti specialius reikalavimus dėl pastatų, patalpų ar pastato dalių sandarumo lygio.
Turima įranga leidžia atlikti sandarumo testą tiek nedideliam gyvenamajam namui, tiek verslo centrams ar kitiems dideliems pastatams.
Esame pirmieji ir kolkas vieninteliai Lietuvoje įgiję tarptautinį pastatų sandarumo matavimo sertifikatą.

Pastatų sandarumo statistika
Namai iki 200 m2
Oro apykaita, n50.N, (1/h)
Tikrai geri pastatai - mažiau nei 5% iki 2,0
Geri pastatai - iki 30% nuo 2,5 iki 5,0
Blogi pastatai - 55% nuo 5,0 iki 10,0
Labai blogi pastatai - 10% virš 10,0

Pagal galiojantį statybos techninį reglamentą Lietuvoje B ir C klasės gyvanamiesiems pastatams oro apykaita per valandą neturėtų viršyti 1,5 karto, o tokių pastatų yra mažiau nei 1%.
Pastatų sandarumas įtakoja ne tik sąnaudas už šildymą, bet ir oro kokybę. Jei pastatas nesandarus, vasaros metų patalpose bus ne tik karšta, bet ir tvanku, o žiemos metu atvirkščiai - viduje oras bus sausas.
Statykime šiltai ir sandariai.

Parengta pagal UAB "KA projektai" medžiagą
Savanorių pr. 192-309, 44151, Kaunas
1 atsiliepimai
vd
2020-05-04, Kaunas