Smūgio garso izoliacija panaudojant polistireninį putplastį Šiloporas EPS T

Manoma, kad beveik 20 proc. Europos Sąjungos gyventojų yra veikiami tokio triukšmo lygio, kuris laikomas nepriimtinu. Tai gali turėti įtakos sveikatai ir gyvenimo kokybei, sukelti didelį stresą, miego sutrikimus ir turėti neigiamų padarinių sveikatai. Smūgio garso izoliacija panaudojant polistireninį putplastį Šiloporas EPS T

Normatyviniai reikalavimai

Lietuvoje 2004 m. buvo priimtas Triukšmo valdymo įstatymas, kuriame akcentuojama žmogaus teisė į apsaugą nuo triukšmo. Įstatyme nustatytos strateginės triukšmo valdymo kryptys, apibrėžta triukšmo valdymą įgyvendinančių institucijų kompetencija, minima būtinybė parengti triukšmo poveikio sveikatai normatyvus, statinių apsaugos nuo triukšmo reikalavimus.

Vienas aktualiausių klausimų, kuriuos būtina spręsti šiuolaikinių namų statytojams – iki minimumo sumažinti smūgio garso keliamo triukšmą, nes tai įvardijama kaip labiausiai varginantis triukšmo šaltinis.

Smūgio garsas yra mechaninio garso, sklindančio kietuose kūnuose, atmaina. Jis atsiranda, pavyzdžiui, vaikštant virš lubų ar laiptais, stumdant kėdes, vaikams bėgiojant ar žaidžiant kambaryje ir pan.Smūgio garsas statybinėmis detalėmis, vamzdynais gali sklisti ne tik į gretimas patalpas, bet ir pabloginti labiau nutolusių namo gyventojų gyvenimo sąlygas. Tokie garsai įvardijami kaip dažniausi varginančio triukšmo šaltiniai.

Visos priemonės smūgio garso sklidimui nuo garso šaltinio į garso priėmimo patalpą mažinti vadinama smūgio garso izoliacija.

Gyvenamų ir kitos paskirties pastatų garso izoliacijos norminius reikalavimus apibrėžia STR 2.01.2003. Visos pastato atitvaros (sienos, perdangos) turi būti suprojektuotos ir įrengtos su pakankama garso izoliacija. Apsaugos nuo triukšmo kokybę nustato pasiekta lygis:

A garso klasė – ypač gera akustinio komforto sąlygų klasė;

B garso klasė – pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;

C garso klasė – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;

D garso klasė – nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;

E garso klasė – ribinio akustinio komforto sąlygų klasė.

Naujai projektuojamų dvibučių ir daugiabučių pastatų vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė negu C, o tai reiškia, kad

Naujuose daugiabučiuose minimalūs smūginio garso izoliacijos reikalavimai bus užtikrinti tuomet, jei perdangos tarp gretimų butų smūginio garso izoliavimo rodiklis bus ne didesnis kaip 53 dB.

Norint užtikrinti šį reikalavimą, yra keletas būdų.

Kadangi perdangos smūgio garso izoliacija priklauso nuo jos masės ir storio,galima būtų šį reikalavimą pasiekti įrengiant storesnes ir sunkesnes perdangas, Tačiau tai būtų neekonomiška. Pav., norint pasiekti reikalaujamą 53 dB dydžio normuotąjį svertinį smūginio garso slėgio lygį, prireiktų vienalytės perdangos, kurios masė būtų daugiau nei 1000kg/m2.

Kitas būdas -įrengti judriąsias grindis, panaudojant polistireninio putplasčio Šiloporas EPS T plokštes.

Judriosios grindys – tai ant izoliacinio sluoksnio įrengtos grindys, kurios ant savo pagrindo juda ir niekur tiesiogiai nesiliečia su gretimomis sienomis, vamzdžiais ar kitomis konstrukcijomis.

Izoliacinį sluoksnį tarp perdangos ir betoninių grindų sudaro pagal specialią technologiją pagamintos sertifikuotos polistireninio putplasčio plokštės Šiloporas EPS T, išsiskiriančios ir puikiomis apsaugos nuo smūginio garso savybėmis ir labai geromis termoizoliacinėmis savybėmis. Toks polistireninis putplastis yra nepamainoma smūgio garso izoliacijos medžiaga. Smūgio garso izoliacijai skirtas polistireninis putplastis gali išlaikyti iki 5 kPa dinaminę apkrovą. Bandymai rodo, kad smūgio garso izoliacijai skirtų polistireninio putplasčio plokščių spūdumo savybės ilgalaikės apkrovos sąlygomis nekinta. Kai kurių Vakarų šalių patirtis rodo, jog jai neprilygsta jokia kita medžiaga.

Ant izoliacinio sluoksnio paklotos grindys yra apkrovą paskirstanti plokštė ant elastingo pagrindo

Natūrinių bandymų metu matuotos garsą izoliuojančių konstrukcijų akustinės charakteristikos. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas „Nacionalinis techninis įvertinimas NTĮ-01-062:2014“ patvirtina, kad konstrukcijose su polistireniniu putplasčiu „Šiloporas EPS T“ gauta normuotojo svertinio smūgio garso vertė -51dB. Ši vertį atitinka minėtąją gyvenamų namų perdangų smūgio garso izoliacijos C klasę.

Įrengiant judriąsias grindis būtina ypač aukšta darbų kokybė. Betoninės grindys turi būti izoliuotos to paties putplasčio elastingomis 20 mm storio tarpinėmis nuo pertvarų, sienos konstrukcijų,durų angų, santechninių įrengimų vamzdynai, kertantys pagrindines konstrukcijas ir besiliečiantys su jomis, nuo armuoto betono sluoksnio turi būti izoliuoti elastingomis medžiagomis. Vamzdynus, įrengtus biraus užpildo sluoksnyje, taip pat rekomenduojama įvilkti į elastingus apvalkalus.

įrengiama ant judriųjų grindų konstrukcijos galutinė – apdailinė grindų danga (parketas, keramikinės grindų plytelės ir kt.), visu perimetru, tiesiogiai ar per klijus, negali liestis su sienomis ir armuoto betono sluoksnį kertančiais vamzdynais.

Bet koks technologinis brokas gali sudaryti prielaidas, judriųjų grindų konstrukcijai susiliesti su pagrindinėmis konstrukcijomis, o tuo pačiu ir garso nutekėjimui.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad smūgio garsą izoliuojančios judriosios grindys betonuojamos. Seniau statytų daugiabučių namų gyventojus, kuriuos nuolat vargina kaimynų iš viršaus keliamas triukšmas, ką nors esminiai pagerinti akustikoje jau nėra galimybių.

Parengta pagal UAB Kauno šilas medžiagą
kauno_silas_logo_122x65.png
Energetikų 25b, 52482 Kaunas, Lietuva
94% rekomenduoja
15 atsiliepimai
va
2020-09-21,
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Domina polistireninio putplasčio kainos ir terminas per kiek laiko būtų užsakytos medžiagos. Geoporas EPS 100 2,5 kubo 200 mm. Neoporas EPS 100 39 kubai 250 mm. Polistirolas PS 100 25 kubai 150 mm. Lauksiu kainų pasiūlymų, ačiū.
re
2020-07-08, Vilnius
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Plytinio namo su blokiniais pamatais apšiltinimas. Praeina vanduo po liūčių į rūsį nestipriai bet...norėčiau susitvarkyti. Kaip supratu iš ankstesnių aprašymų reikia atsikasti pamatą (jo gylis maždaug 1.5 m), nusiplauti, sutvarkyti skyles putomis ar betono mišiniu, užtepti bituminę mastiką (izofleks) ir priklijuoti putplastš fasadui 10cm storio. Ar reikia tinkuoti putplastį (ta dalis, kuri užsikas po to po žeme) ir ar būtinai papildomai tvirtinti hidroizoliaciją?
gi
2020-05-28, Šakiai
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Ar tiesa, kad neoporas keičiantis oro temperatūrai turi savybę išsipūsti ar susitraukti, ko todėl atsiranda įvairūs išlinkimai ir nukenčia namo sandarumas bei tinkas ant fasado?
ks
2020-02-28, Klaipėda
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Reikia 150 storio neoporo frezuoto fasadui 50 kubu. Kokia kaina?
ar
2019-12-11, Šakiai
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Numačiau rekonstruojamą gyvenamą namą šiltinti 20 cm putplasčiu iš išorės. Koks būtų skirtumas šiltinant vienu sluoksniu 20 cm ar dviem po 10 cm, juos tarpusavyje prakeičiant?
ec
2019-10-29, Šiauliai
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Apšiltinome namo fasadą ir nulinio aukšto grindis (sąlytis su gruntu) 15cm polistirolu. Planuojame šiltinti perdangą iš pastogės pusės. Pastogė nenaudojama, stogas nešiltintas - tik šiferis. Sakykite, ar galima šiltinti ir perdangą 30cm putų polistirolu? Perdanga monolitinis betonas. Name priverstinės ventiliacijos nėra. Polistirolas būtų paprasčiau ir be to nereikėtų gegniuoti (mažiau darbo), jei šiltinant vata. Kažkas šneka apie "kvėpavimą" įrengus vatą, bet koks dar kvėpavimas per plėvelę, betoninę perdangą ir 30cm vatos?
zy
2019-10-10, Kaunas
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Pasistačiau "vasarnamį" iš 20 cm storio palemono blokelių keraminių, apšiltintas 20 cm neoporu, tinkuojamu fasadu. langai, pamatai, durys, stogas ir pan. pagal technologijas apšiltinti su termoprofiliais, sandarinimu ir t.t. Domina pačios sienos pavadinkim efektyvumas energetinis koks gaunasi, kuriai klasei čia būtų galima priskirti? B? A? Nes planuoju šilumos siurblį pirkti, ir klausia, nelabai galiu ką atsakyti. Suprantu, kad čia daugiau reikėtų kiek grindys, stogas kiek ir pan., rekuperacijos nebus. Man domintų pats sienos efektyvumas, į kuria klasę ji čia tiktų. Statyta be projekto, todėl nežinau klasės. Langai 3 stiklų ir t.t. Pastatas 120 m2, su 2 aukštų (su gyvenama palėpe).
sk
2019-10-09, Kaunas
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Laba diena, Planuojame apšiltinti dalį namo, kuri yra rąstinė (priestatas iš blokelių). Rąstinė dalis statyta 1959 m. Ar tinka tokiam namui polistireninis putplastis?
Dėkoju, kad sureagavo į paklausimą ir gana aiškiai atsakė. Kiti tiesiog ignoruoja paklausimus. Pagarbiai, ačiū.
mi
2019-09-04, Biržai
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Kuo geriau šiltinti sienas polistireniniu putplasčiu ar ekstruziniu polistireniniu putplasčiu? Kieno šiluminė varža geresnė?
ke
2019-06-22, Širvintos
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Gyvenu nuosavame name ir noriu apšiltinti virtuvę iš vidaus. Patarkite kaip daryti ir kokias medžiagas naudoti?
tu
2019-06-22, Kretinga
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
sveiki, nepaminejau, kad rusys bus nesildomas, nezinau ar tai keicia storius? nepaminejot kokio storio reikes po rusio grindim. dabar atsakant i jusu klausima, kodel po pamatais noriu deti eps200, tai del to kad rusi planuoju daryti kaip monolitini kubika, vienalyti, is esmes bus plokstuminiai pamatai ir monolitines sienos, ir viskas vientisa. vat ir idomu tokiam nesildomam rusiui apsildinti kokie storiu reikalavimai. virs jo kaip minejau bus karkasinis namas, A, gal net A+ sieksime. primenu kas buvo rasyta ekspertai.lt protale ir jus atsakymas : Klausimas: Bus statomas karkasinis namas su rūsiu. Rūsys monolitinis, su plokščių perdanga. Norėčiau sužinoti kiek reikia apšiltinti po rūsio grindimis rūsio sienas ir perdangą iš viršaus, kad atitiktų A klasę? Ir kiek, kad atitiktų A+? Po rūsiu galvoju dėti EPS200, sienoms iš išorės EPS100, o ant perdangos EPS150. Komentarai: Rūsio sienų apšiltinimui A klasei reikia naudoti 23 cm EPS 100. Norint pasiekti A+ klasę - naudokite 27 cm EPS 100. Šie skaičiai, priklausomai nuo pamato storio, gali nežymiai keistis. Nesupratau, kodėl žadate naudoti grindims EPS 150 ir EPS 200. Jei tai normalus gyvenamas namas, pagal apkrovas grindų apšiltinimui naudojama EPS 70 ar EPS 80 (šildomų grindų atveju). Garažo zonoje galima naudoti EPS 100, bet ne daugiau. Po rūsiu rekomenduojama taip pat EPS 70 (jei rūsyje nebus išskirtinai didelių apkrovų).
vi
2019-06-05, Šiauliai
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Neapsisprendžiu kieno gamybos polistirolą pirkti. Prašau patarkite. Reikia namo apšiltinimui. Yra blokelis arko 18 ir polistirolo reikia 20cm.
tu
2019-06-05, Kretinga
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Bus statomas karkasinis namas su rūsiu. Rūsys monolitinis, su plokščių perdanga. Norėčiau sužinoti kiek reikia apšiltinti po rūsio grindimis rūsio sienas ir perdangą iš viršaus, kad atitiktų A klasę? Ir kiek, kad atitiktų A+? Po rūsiu galvoju dėti EPS200, sienoms iš išorės EPS100, o ant perdangos EPS150.
55
2019-05-10, Šiauliai
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Norėčiau jūsų patarimo. Planuoju šiltinti pamatą. Pagal projektą rostverkas šiltinamas geoporas EPS100, 10 cm. Ar reikia papildomai tepti hidroizoliaciją ant pamato prieš klijuojant polistirolą? Kokia darbų seka?
be
2019-05-10, Vilkaviškis
Įvertintas atsakymas į šį paklausimą:
Šiltiname namo pamatus iš vidaus su EPS 100 polistirolu. Ar reikia šiltinti namo vidinių sienų pamatus (yra kelios laikančios sienos namo viduje)? ir kaip šiltinti ties garažo vartais, ar nebus pažeistas polistorolis įvažiuojant automobiliu?