Slėgio reguliavimas išsiplėtimo inde

Klausimas:
Krosnyje stovi 1,5 automatinis vožtuvas. Kai užkuriu krosnį, manometras pakyla, o krosniai pradėjus gesti, slėgis nukrinta. Išsiplėtimo inde slėgis - 1,5. Kaip taisyklingai sureguliuoti slėgį išsiplėtimo inde?
Komentarai:
Kaip jau turbūt žinote išsiplėtimo indas turi dvi kameras, atskirtas gumine tarpine. Vienoje jų yra oras, kitoje - vanduo. Tam, kad išmatuotume, koks yra slėgis orinėje pusėje, išsiplėtimo indas turi būti atitinkamai sumontuotas. Daugeliu atvejų dėl pigumo ar nežinojimo, to padaryti negalima neišleidus vandens iš šildymo sistemos, nes orinės pusės slėgimas turi būti matuojamas kuomet vandens pusės slėgimas, (spaudimas ) lygus 0. Uždaroje šildymo sistemoje (tokia pas jus ir yra), slėgis niekuomet nėra pastovus, nes kylant temperatūrai vandens tūris didėja, taip užpildydamas išsiplėtimo indo orinę dalį ir sukeldamas slėgį sistemoje, o aušdamas traukiasi ir slėgis sistemoje mažėja. Slėgis sitemoje skaičuojamas taip, kaip nurodyta žemiau. Matuojamas aukštis nuo katilinės grindų iki aukščiausio radiatoriaus viršaus. Tarkim, jei katilinė būtų rūsyje, o radiatorius 3-ame aukšte, tai apytikriai gautųsi 12 metrų + pridedama 20%, tai yra dar 2,4 m ir gautume, kad statinis slėgis šildymo sistemoje yra apie 15 m arba 1,5 at. Tai reiškia, kad slėgis oro kameroje turėtų būti 1,5 at. Užkūrus katilą vandens plėtimosi dalis užims išsiplėtimo indo dalį ir slėgis išaugs. Jeigu jūsų namas nėra aukštas, oro kameros slėgį laikykite 1,0 atm, šaltos sistemos slėgį 1,0 atm., esant apsaugos vožtuvui - 1,5 atm. Apsaugos vožtuvas turi atitikti gamyklos, gaminusios katilą, rekomendacijas.
 
Sritis:
Sritis:
 
Klausk
eksperto